Lemster verzamelboek opgenomen in collectie museum

LEMMER - Het Lemster verzamelboek is zaterdag overhandigd aan Joukje de Ree van Bibliotheek Lemmer en aan Liekele Lemsma, vrijwilliger van het museum Lemmer. Het boek is daarmee opgenomen in de collectie van het museum en kan door iedereen worden geleend bij de bibliotheek.

Het museum heeft hard meegewerkt aan de tot standkoming van dit verzamelboek. Met name was Liekele daar zeer bij betrokken. Hij was ook een van ‘de ruilmeesters’ die de regie had in het brugwachtershokje van de Flevobrug. Samen met een paar anderen verwerkte hij heel veel plaatjes en heeft hij zeer veel door zijn handen gehad.