Illegale dumpingen: groenstations dicht

Lemmer - Groenstations in voormalig Lemsterland gaan dicht. De illegale dumpingen van asbest, bouw- en sloopafval vormen hier een groot probleem.

Welke groenstations gaan sluiten is nog niet bekend. Gemeente De Fryske Marren is hierover in gesprek met de Plaatselijk Belangen van de Trije Doarpen, Bantega en Oosterzee. De inzamelplekken die blijven, verdwijnen achter slot en grendel. Alleen voormalig Lemsterland kent de groeninzamelstations.

De nieuwe Werf in Lemmer wordt het grootste inzamelpunt. Inwoners van gemeente De Fryske Marren kunnen hier vanaf 2018 nog steeds gratis hun groenafval aanbieden. De Werf wordt in mei volgend jaar opgeleverd.