Daltonschool Lemmer sterk in omgaan met verschillen

LEMMER - De Daltonschool in Lemmer heeft woensdag 15 november een certificaat ontvangen voor de BPS licentie. De school blijft daarmee ook voor de komende vier jaar een begaafdheidsprofielschool.

In Amersfoort is het certificaat en wandbord overhandigd aan de school. Een externe visitatiecommissie beoordeelde de theorie en praktijk van de school en was lovend over het beleid en toepassing in de groepen. Volgens de commissie is er een goed aanbod en begeleiding van begaafde en hoogbegaafde leerlingen.

Het oordeel sluit aan bij het uitermate positieve rapport van de onderwijsinspectie. Deze constateerde dat de school goed omgaat met de verschillen in niveau van leerlingen. Daarbij gaat het zowel om leerlingen die extra ondersteuning behoeven omdat zij zwak zijn op bepaalde, of alle, vakgebieden als om de ‘gemiddelde’, ‘snelle’ en begaafde leerlingen. Alle niveaus worden passend bij de ontwikkelingsvraag van de leerlingen duidelijk in kaart gebracht. De leerstof, tijd, tempo en begeleiding wordt daar goed op afgestemd. De open warme sfeer in de school is een klimaat om als leerling, leerkracht en ouder goed in te gedijen. De school is blij met deze waardering van zowel onderwijsinspectie als vereniging Begaafdheidsprofielscholen.