Groene Start voor gemeentes

Joure - De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân werken samen in de gezamenlijke campagne Groene Start. De campagne is vrijdag gelanceerd op de grens van beide gemeenten.

Het doel van de campagne is om inwoners te motiveren en helpen hun huis te verduurzamen. De Fryske Marren heeft Tûk Wenjen en Súdwest-Fryslân heeft Energiesprong. Beide projecten draaien om hetzelfde: het verduurzamen van je woning. Daarom slaan beide gemeenten de handen ineen bij deze gezamenlijke campagne Groene Start. Twee groene huisjes, ontworpen door Stichting Ambachtscentrum Friesland, staan hierbij centraal. Durksz en Stoker mochten het rode doek verwijderen, zodat het groene huisje zichtbaar werd. Dit staat symbool voor het verbeteren van het energielabel: van een rood G-label, naar een groen A-label.

Er zijn al heel wat huizen verduurzaamd in Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren, maar nog niet genoeg. Wethouder Durksz: ‘It is in wichtich ûnderwerp. Wy moatte mei-inoar enerzjy besparje. Wy hawwe sels yn 1998 it hûs isolearje litten en hawwe 36 sinnepanielen op it dak. Duorsumens wurdt dan in wize fan libjen en in sport: hoe kinne je mei minder ta?’

De groene huisjes duiken de komende maanden op verschillende locaties in de gemeenten op.