65 jaar Begrafenisvereniging Bantega

BANTEGA - Begrafenisvereniging Bantega bestaat 65 jaar. Zaterdagmiddag 18 november was de feestelijke receptie met de presentatie van een boekje over haar geschiedenis, geschreven door Anneke Berger.

‘Wij zijn de jongste Begrafenisvereniging van Friesland,’ vertelt Anneke Berger. ‘Ons dorp Bantega bestaat namelijk pas sinds 1947.’ Inmiddels telt de Begrafenisvereniging meer dan vijfhonderd leden. Het vijfkoppige bestuur, bestaande uit drie mannen en twee vrouwen, wilde graag aandacht besteden aan het 65-jarig bestaan. ‘Toen de vereniging 50 jaar bestond, hebben we dit uitgebreid gevierd,’ vervolgt Anneke. ‘En nu wilden we ook het 65-jarig bestaan niet ongemerkt voorbij laten gaan. Het was een goedbezochte gezellige receptie, die het karakter had van een reünie. De bekende Friese zanger Adri de Boer, die sinds een aantal jaren ook zingt bij uitvaarten, zorgde met zijn liedjes voor de muzikale omlijsting. Het was een bijzonder geslaagde middag.’

Bijzonder was ook het feit dat alle aanwezige leden een boekje over de historie van Begrafenisvereniging Bantega in ontvangst mochten nemen. Hoe is dit initiatief ontstaan? ‘Voor de jaarlijkse ledenvergadering nodigen wij meestal een spreker uit, die na het officiële gedeelte een lezing houdt over een onderwerp dat raakvlakken heeft met onze vereniging. Dat is niet altijd makkelijk en soms wordt er veel geld gevraagd,’ vindt Anneke. ‘Daarom was ik van plan zelf een keer te vertellen over het ontstaan van onze vereniging en over het interne reilen en zeilen. Ik heb oude notulen uitgeplozen en alle wetenswaardigheden opgeschreven. Van het uitgebreide verhaal is een boekje gedrukt. Hierin staan ook alle namen van de bestuursleden en dragers die voor de vereniging hebben gewerkt en alle bodes. De kosten moesten we wel in de hand houden en daarom hebben we sponsors gezocht en gevonden. Mede daardoor was het mogelijk de leden op de receptie een gratis boekje te overhandigen. Het eerste officiële exemplaar heb ik uitgereikt aan Jelle Wesselius. Eigenlijk was het bestemd voor zijn vrouw Alie, maar zij kon wegens ziekte helaas niet aanwezig zijn. Heel jammer, want Alie was de allereerste vrouw in het bestuur van de vereniging. Dat feit heeft mij destijds over de streep getrokken om ook bestuurslid te worden.’

‘We zijn een vereniging voor alle gezindten. Er komt tegenwoordig veel kijken bij het regelen van een uitvaart. De wensen van de leden lopen sterk uiteen. Uitvaartverzorging Boersma is voor ons wat dat betreft het vertrouwde aanspreekpunt. De zaken zijn goed op orde binnen onze vereniging. Wij kunnen met veel vertrouwen naar de toekomst kijken.’

Gea de Jong-Oud