Jan Koster stopt als directeur Omrop Fryslân

LEEUWARDEN - Jan Koster (63) neemt in het voorjaar, na een dienstverband van 8 jaar, afscheid als directeur van Omrop Fryslân.

In goed overleg met de Raad van Commissarissen is hiertoe in gezamenlijkheid besloten. De afgelopen jaren hebben vooral in het teken gestaan van de positionering van Omrop Fryslân in het publieke mediabestel. Nu de politieke besluitvorming tot een eind is gekomen en er weer rust op dit onderwerp is, zullen de komende jaren nog weer meer in het teken staan van de al ingezette ontwikkeling van de eigen omroep.