Friesche IJsbond geeft tips voor veilig schaatsen

JOURE - De Friesche IJsbond en de Friese gemeenten doen er samen alles aan om schaatsen op natuurijs mogelijk te maken; Veiligheidsregio Fryslân adviseert hen daarbij.

De korte winters van tegenwoordig vragen om nieuwe afspraken, zodat bij vorst het ijs optimaal kan groeien. In het najaar van 2017 zijn daarom de afspraken herzien. Tijdens de algemene ledenvergadering van de Friesche IJsbond op 25 november zijn de nieuwe afspraken definitief vastgelegd. Zo controleren de 22 ijswegencentrales van de Friesche IJsbond het ijs op dikte en betrouwbaarheid, maar zorgen er ook voor dat het ijs sneeuwvrij blijft, zetten banen uit, plaatsen wegwijzers op het ijs en zetten wakken en gevaarlijke plekken af. De Friese gemeenten zorgen onder andere voor de orde en veiligheid op het ijs en voor vergunningen (en de juiste naleving daarvan) voor evenementen op het ijs. Voor het verlenen van een vergunning gebruiken de gemeenten het advies van de ijswegencentrale over de betrouwbaarheid van het ijs. Zo ga je veilig het ijs op Veilig schaatsen is vooral je eigen verantwoordelijkheid. Daar kun je op een eenvoudige manier voor zorgen: Kijk op www.friescheijsbond.frl waar je veilig kunt schaatsen. Ga nooit alleen het ijs op. Neem een ijspriem en touw mee (voor als je toch door het ijs zakt). Doe je mee aan een speciaal schaatsevenement? Kijk dan ook op de website van het evenement zelf, op www.friescheijsbond.frl of op www.knsb.nl. Wist je trouwens dat als de IJsbond het ijs aan het vegen is, dat dat niet meteen betekent dat je er ook al veilig op kunt schaatsen? Vaak wordt het ijs juist geveegd omdat het nog te dun is; door het vegen groeit het ijs sneller. Samen werken aan mooi en veilig ijs