Meimeringen | Plaatselijk Belang

Lemmer - Wie in deze gemeente iets voor elkaar wil krijgen, heeft vaak te maken met een stroperige organisatie. De lijnen zijn vaak niet bepaald kort, de regels worden driftig gehanteerd en er gaan vaak vele weken voorbij voordat er daadwerkelijk een besluit wordt genomen.

Voor burgers vaak niet helemaal te begrijpen. Dat er voor heel veel zaken wettelijke termijnen staan is vaak al moeilijk uit te leggen, maar dat er binnen het gemeenteapparaat dan daarnaast soms ook nog eens zo lang over wordt gedaan om ergens een antwoord op te geven is velen een doorn in het oog. Overigens geldt dat voor individuele burgers, maar ook voor instanties of bedrijven.

Groot was mijn verbazing toen ik erachter kwam dat Lemsters ook nog een soort budget door de neus wordt geboord, het kernenbudget geheten. Dat is overigens niet de schuld van de gemeente, maar van de Lemsters zelf. Lemmer heeft namelijk geen plaatselijk belang dat de belangen van haar inwoners behartigt en regelmatig overleg pleegt met de gemeente. Zou er wel zo’n plaatselijk belang zijn dan waren de lijnen misschien(!) ook wat minder lang en konden instellingen ook nog eens een leuke duit krijgen voor allerlei initiatieven die ze ontplooien. Zodat niet al het geld naar Balk (jawel met een plaatselijk belang) of Joure of al die andere plaatsen gaat. Want daarover klagen wij Lemsters toch altijd? Dat het geld van de gemeente totaal niet meer hier terechtkomt omdat we helemaal aan het voeteneinde zitten? Wie weet moeten we daar toch eens over nadenken.

Meisje (www.meisjelemmer.blogspot.com)