App onbekend onder inwoners Fryske Marren

BALK - Ruim twee derde (68%) wist niet dat de gemeente een eigen app heeft. Dat is een van de resultaten van vijfde panelonderzoek van gemeente De Fryske Marren. Het onderzoek ging dit keer over digitale dienstverlening van de gemeente en de overheid. Een 927 panelleden hebben de vragenlijst ingevuld, een respons van 62%.

Eén vijfde van de panelleden heeft de app daadwerkelijk geïnstalleerd. De reden dat de app niet geïnstalleerd is, is het zoeken van informatie op een andere manier of het nut er niet van inzien. De applicatie wordt vooral gebruikt voor informatie op de openingstijden (82%), nieuwsberichten (76%) en de afvalkalender (76 %).

Meer dan de helft (59%) van de panelleden heeft de website de laatste drie maanden bezocht. Top 3 gezochte informatie is contactinformatie en openingstijden (38%), specifieke productinformatie (14%) en nieuws en actualiteiten (10%). Panelleden geven gemiddeld een 7,1 voor het laatste bezoek aan de website. Toch zou volgens velen de website overzichtelijker kunnen. Informatie zou beter vindbaar moeten zijn zoals specifieke informatie over producten, de gemeenteraad, contactgegevens, projecten, actualiteiten en klachten en meldingen. Een kwart geeft aan wel eens een melding over de openbare ruimte te doen via de website en 15% doet de melding telefonisch. Slechts 1% van de jongeren in de leeftijdscategorie 16-29 jaar heeft gezocht naar online bestellen van producten. Panelleden van 65 jaar en ouder zoeken het vaakst naar nieuwsberichten op de website (69%).

De meeste panelleden (79%) maken wel gebruik van MijnOverheid. De top 3 van gebruik van MijnOverheid: Belastingdienst (72%), gemeentelijke aanslagen (34%) en toeslagen (31%). 21% gebruikt MijnOverheid niet als gevolg van de onbekendheid en uit privacyoverwegingen. Een 7% geeft aan geen DigiD te hebben.

70% van de panelleden vindt zaken online regelen met de gemeente (zeer) belangrijk. Daarbij zijn de belangrijkste producten en diensten het raadplegen van het archief zoals bouwtekeningen, vergunningen, foto’s, kranten; Verklaring omtrent gedrag; wisseling van containers doorgeven; inloggen en direct betalen; en het bezwaar maken met betrekking tot de belastingaanslag.

65% van de panelleden, waarbij vooral in de leeftijdscategorieën 16-29 en 30-39 jaar, vindt het (zeer) belangrijk om informatie op digitale kaarten te kunnen raadplegen via de website. Top 3 van informatie via digitale kaarten: Locaties wegwerkzaamheden (62%), bestemmingsplaninformatie (54%) en locaties van glasbakken, textiel- en papiercontainers (32%). De helft van de panelleden vindt het (zeer) belangrijk om historische informatie van gemeente De Fryske Marren digitaal te kunnen raadplegen.

De gemeente gaat aan de slag met het rapport om te kijken of, waarmee en hoe ze de digitale dienstverlening kunnen verbeteren.