Column Knooppunt Joure | Uiteindelijk draait het om techniek

Joure - Knooppunt Joure werkt hard aan het verbeteren van de verkeersdoorstroming in Joure en haar wijde omgeving. Duizenden mensen zien dagelijks de werkzaamheden. Om meer uitleg te kunnen geven en een kijkje in de keuken te bieden, schrijft iemand van het Knooppunt iedere maand een column in de Jouster Courant.

Deel 13: Uiteindelijk draait het om techniek

Het project Knooppunt Joure is een complex infrastructuurproject waarbij techniek een belangrijke rol speelt. De techniek binnen het project bestaat uit diverse disciplines zoals grondwerk, asfalt, beton en installaties. Binnen het team van de Alliantie Knooppunt Joure ben ik technisch adviseur kunstwerken. Mijn taak is om de kwaliteit van het werk en specifiek het betonwerk te toetsen. Ik beoordeel de ontwerpen en de uitvoering van de kunstwerken (een vakterm voor viaducten, bruggen en tunnels). Ik toets of het werk wordt uitgevoerd conform de eisen die daaraan zijn gesteld in het contract. Daarnaast stem ik ook met de aannemer af over technische oplossingen en de uitvoering.

De afgelopen maanden hebben we een paar belangrijke mijlpalen gehaald: het plaatsen van de betonnen liggers voor de fly-overs en de afsluiting van de oude rotonde. Hier hebben we hard aan gewerkt met als resultaat dat nu de laatste snelwegrotonde van Nederland, de rotonde bij Joure, verleden tijd is.

De komende periode zijn we bezig met de nieuwe aansluiting Joure. Hier wordt druk gewerkt aan de ovatonde en de toe- en afritten op de snelweg. Een aantal werkzaamheden zijn afhankelijk van het weer, zoals het leggen van folie, grond- en asfalteringswerkzaamheden, waardoor dat soms consequenties heeft voor de planning van de werkzaamheden.

Tevens wordt er al gebouwd aan het nieuwe Haskerveldwegviaduct. Om de bouw hiervan te versnellen, is gekozen om de dekken van het viaduct op tijdelijke ondersteuningen te bouwen. Wanneer het oude viaduct is gesloopt en de nieuwe ondersteuningen zijn gebouwd, zullen deze dekken op hun plek worden gereden. De voorbereiding hiervoor worden nu al getroffen, want een dek van 1100 ton verplaats je niet zo makkelijk.

Uiteindelijk hopen we volgend jaar een prachtig project af te leveren waarbij de doorstroming en veiligheid rond Joure is verbeterd.

Jelte Seldenrust - Technisch adviseur Alliantie Knooppunt Joure