Ingezonden brief | Kansen moet je zien

Lemmer - Alweer maanden geleden hebben partijen als het CDA, de FNP, de VVD, GroenLinks, de NPP en de PVDA in de Raad van de gemeente de Fryske Marren in een aangenomen motie aangedrongen op een onderzoek naar de heropening van de Lemster Rien.

Die Lemster Rien verbindt dan Lemmer rechtstreeks met het Tjeukemeer. Met het herstellen van de vaarverbinding wordt ook deels de oude vaarweg naar het Tjeukemeer hersteld. Heropening van de Lemster Rien, brengt een extra impuls aan de recreatie-en toeristen-industrie en is dan de echte waterpoort naar Fryslân. Het ligt dan op een kruispunt van vaarwegen naar het IJsselmeer, haar Friese achterland en Overijssel en draagt bij aan de optimalisering van het toeristisch product.. Inmiddels zijn we maanden verder en nog steeds is publiek niets bekend over de resultaten van het ingesteld onderzoek. Zijn er resultaten te noemen? Is het een haalbaar initiatief? Wat zijn de kansen en bedreigingen? Wat zou het moeten kosten? Zijn er mogelijkheden? Of juist niet? Vragen, veel vragen die onbeantwoord zijn. Wat is de reden dat nog steeds niets bekend is over de resultaten van het onderzoek? Bestuurlijke mist hangt er boven het Tjeukemeer. En dat moet anders, want er zijn kansen. De Leeuwarder Courant van 21 november meldt dat Minister Schouten, minister van onder andere Regiozaken en van Christen-Unie huize, een aantal honderden miljoenen op de plank heeft liggen voor de regio’s. De Minister stelt bereid te zijn met de regio afspraken te maken over de uitwerking van veelbelovende plannen. Het moeten plannen zijn die de leefbaarheid en de economische ontwikkelingen in het gebied ten goede komen. Met name toerisme wordt door haar genoemd om initiatieven op te pakken. Hier ligt de uitgestoken hand van de Rijksoverheid naar de Provincie en de gemeente de Fryske Marren. Een prachtige kans voor onze gemeente. De plannen zullen van onszelf als lokale en regionale overheden moeten komen, maar zo’n uitnodigend gebaar hebben we jaren niet gezien van de centrale overheid. Of de Christen-Unie iets met water heeft? Het zou zo maar kunnen. Eerder was staatssecretaris Tineke Huizinga van Verkeer en Waterstaat betrokken bij plannen voor het aanleggen van randmeren in de Noord-Oostpolder. Ook toen was de vaarweg naar het Tjeukemeer in beeld. En nu is er dus een nieuwe kans om een langgekoesterde wens om de vaarverbinding naar het Tjeukemeer te herstellen, mogelijk te maken. Zo’n uitgestoken hand verdient een goed plan. Voor de economie, de werkgelegenheid, versterking van het toeristisch product en een opwaardering van de regio. Provincie Fryslân en de gemeente de Fryske Marren moeten aan de bak. En snel…. Kansen zijn er, nu aan U om het initiatief om het op te pakken. Wietze de Haan en Jelle de Jong, Lemmer.