Risico op psychosociale problemen Friese jongeren stijgt

DFM - Het aantal jongeren in Fryslân met een risico op psychische problemen is de laatste jaren gestegen. Ook voelen steeds meer jongeren zich eenzaam. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Psychosociale gezondheid van jongeren in Fryslân’ dat het Fries Sociaal Planbureau (FSP) samen met GGD Fryslân heeft uitgevoerd.

Risico op angststoornis en depressie sterker toegenomen dan bij 30-plussers Bijna de helft (47%) van de jongvolwassenen tussen de 19-29 jaar heeft een matig tot hoog risico op een angststoornis of depressie. In 2012 was dit nog 39 procent. Jongvolwassenen hebben vaker een verhoogd risico op angst en depressie dan 30-plussers (37%). Bij beide leeftijdsgroepen is het percentage gestegen, maar bij de jongvolwassenen is het percentage sterker toegenomen. Vier op de tien Friese jongeren eenzaam Van de Friese jongvolwassenen (19-29 jaar) is 39% eenzaam. Ook dit percentage is gestegen sinds 2012 (35%). Wat opvalt is dat jongeren in deze leeftijdscategorie vooral een hechte band missen met partner of goede vriend in vergelijking met 30-plussers. Daarentegen is er wel veel contact tussen jongvolwassenen, vooral virtueel. Het gaat dus niet alleen om hoe vaak mensen contact hebben, maar ook de kwaliteit is belangrijk. Gezondheid minder goed ervaren Jongeren (15-29 jaar) met een risico op psychosociale problemen ervaren hun gezondheid als minder goed dan leeftijdsgenoten die geen risico hebben. Daarnaast gebruiken zij vaker cannabis en hebben zij vaker te kampen met ernstig overgewicht. Mogelijke oorzaken Dat het aantal jongeren die te maken hebben met angst, depressie en eenzaamheid stijgt, kan verschillende oorzaken hebben. Mogelijk verdwijnt het taboe op psychische klachten en komen jongeren er openlijker voor uit dan een aantal jaren geleden. Ook de vergrote druk op presteren, vele keuzes in de levensfase van jongvolwassenen (‘keuzestress’), de invloed van sociale media en de flexibilisering van de arbeidsmarkt verklaren mogelijk het verhoogde risico op angst en depressie. Om dieper in te gaan op de oorzaken die leiden tot een toename van deze problematiek is vervolgonderzoek noodzakelijk.