Jeugdcentrum De Wissel belangrijk voor Sint Nyk

SINT NICOLAASGA - Op uitnodiging van het bestuur van De Wissel brachten raadsleden onlangs een werkbezoek aan het Jongerencentrum in Sint Nicolaasga.

Tijdens dit bezoek kwamen vele zaken aan de orde waarvan de eventuele eigendomsoverdracht van het gebouw van De Wissel de meest belangrijke was. ,,Het pand waar De Wissel gebruik van maakt, is eigendom van de gemeente,’’ vertelt Gerben Veenstra, raadslid CDA De Fryske Marren. ,,In de kadernota voor dit jaar was opgenomen dat er een bedrag van 87.000 Euro beschikbaar zou worden gesteld om het gebouw over te dragen aan De Wissel. Dit zou gebeuren met gesloten beurzen. Maar tijdens het overdrachtsproces is gebleken dat er een behoorlijke achterstand is in het onderhoud van het pand. Het is niet of slecht geïsoleerd. Er moet nodig iets gedaan worden aan de brandveiligheid en het sanitair. Bovendien is het tramstation van weleer een monumentaal gebouw. De renovatiekosten bedragen meer dan 100.000 euro, een behoorlijk bedrag. De vraag is wie dat gaat betalen. Gelukkig willen veel mensen zelf hun handen uit de mouwen steken en ook ondernemers zijn bereid een steentje bij te dragen. Dat is een prima begin.’’

,,De insteek van het CDA is dat De Wissel van wezenlijk belang is voor de leefbaarheid, pro-activiteit en zelfredzaamheid van het dorp. Het is prachtig dat het centrum draait op de inzet van de jeugd van het dorp. Het is een kweekvijver voor bestuurlijk talent, wat ook beaamd wordt door Plaatselijk Belang en de ondernemers. Onze partij voert hier ook ‘Wissel-debatten’ waarin over allerhande stellingen wordt gesproken met de jeugd.’’

,,Daarom heb ik In de raadsvergadering van 29 november het college gevraagd of zij de mening van het CDA deelt dat De Wissel behouden moet blijven voor Sint Nicolaasga. En hoe volgens hen de overdracht een succes zal gaan worden. Hoe komt het met de extra kosten voor het achterstallig onderhoud? Wat zijn de consequenties wanneer dit uitgevoerd wordt voor de overdracht? Dan zal de taxatiewaarde van het gebouw namelijk toenemen. Het antwoord van de wethouder was positief. De insteek is dat de gemeente het jongerencentrum een helpende hand toe wil steken en de mogelijkheden om hiervoor een beroep te doen op fondsen en subsidies in kaart zal brengen. Mocht dit niet afdoende zijn, dan zal het college dit mogelijk opnemen in de Kadernota van 2018. Het CDA zal de ontwikkelingen actief blijven volgen.’’

Gea de Jong-Oud