Woudagemaal aan gezet

Lemmer - Wetterskip Fryslân heeft zondag het historische Woudagemaal in Lemmer in werking om water af te voeren van de Friese boezem, het stelsel van meren en kanalen in Fryslân.

Aanleiding is de vele neerslag die al is gevallen, gecombineerd met de verwachting voor de komende dagen. Daarnaast kunnen we door de windrichting slecht spuien. Spuien en pompen Wetterskip Fryslân reguleert de waterstand in de Friese boezem door bij veel neerslag water via spuisluizen te spuien (via het Lauwersmeer) naar de Waddenzee. Daarnaast pompt Wetterskip water met het elektrische Hooglandgemaal (Stavoren) naar het IJsselmeer, en met enkele kleinere gemalen (Zwarte Haan en Roptazijl) naar de Waddenzee. Het Woudagemaal bij Lemmer, een historisch stoomgemaal, wordt nog incidenteel ingezet om het Hooglandgemaal te ondersteunen. Bij hoge waterstanden op zee kan Wetterskip niet spuien en is extra pompcapaciteit nodig. Ook het Woudagemaal pompt water naar het IJsselmeer. Onder stoom De voorbereidingen in het Woudagemaal in Lemmer zijn vanochtend gestart. De stoomketels worden opgestookt totdat er voldoende druk is opgebouwd om het gemaal in werking te stellen. Dit zal naar verwachting zondagmiddag ergens tussen 14.00 en 15.30 uur zijn. Het gemaal is dan gedurende korte tijd in een grote stoomwolk (afblazen van de ketels) gehuld, totdat het gemaal daadwerkelijk draait. Een spectaculair gezicht. Belangstellenden zijn van harte welkom. Het Woudagemaal is zondag van 13.00 tot 17.00 uur open voor publiek. De dagen erna is het van 10.00 tot 17.00 uur open, zolang het Woudagemaal draait. Unesco Het Ir. D.F. Woudagemaal is het grootste nog functionerende stoomgemaal ter wereld en staat sinds 1998 op de Werelderfgoedlijst van Unesco. Kijk voor meer informatie op de site van het Woudagemaal.