Alex de Jager nieuwe directeur Afûk

LEEUWARDEN - Het bestuur van de Afûk is voornemens om met ingang van 1 februari 2018 Alex de Jager te benoemen als nieuwe directeur van de Afûk. Hij volgt daarmee Koen Eekma op.

De nieuwe directeur zal verder bouwen op de fundamenten die de afgelopen jaren zijn gelegd voor grote vernieuwende projecten in het onderwijs en voor Lân fan taal als onderdeel van Leeuwarden-Fryslân 2018 Culturele Hoofdstad van Europa. Alex de Jager, geboren in 1965 in Fryslân, is op dit moment nog directeur externe betrekkingen en strategisch relatiebeheerder bij Hogeschool Inholland in Alkmaar. De Jager heeft altijd, in diverse functies, in het hoger onderwijs gewerkt. Rode draad daarbij was het strategisch beleid en management. Alex de Jager is doctorandus in de Nederlandse taal- en letterkunde met als specialisatie taalkunde.