Kinderen hebben inspraak op Tweespan

Lemmer - Regeringspartij D66 wil dat er een speciaal vragenuurtje komt voor kinderen, zodat ze de kans krijgen vragen te stellen aan een aantal ministers. D66-kamerlid Raemakers vindt dat het kinderen ontbreekt aan echte inspraak en wil daar verandering inbrengen.

Op Tweespan hebben de kinderen inspraak. Op 6 december hebben 10 kinderen uit de groepen 4 tot en met 8 meegedaan aan de eerste leerlingenarena op Tweespan. Deze zullen dit schooljaar nog twee keer plaatsvinden met elke keer andere leerlingen. De leerlingenarena is een methodiek waarbij ze kinderen aan het woord laten over een bepaald onderwerp. De leerkrachten hebben van tevoren vragen over een onderwerp bedacht en worden door één van de leerkrachten gesteld. Rondom de leerlingen en de leerkracht zit het team, luisterend naar het gesprek en de denkbeelden van de leerlingen. De resultaten uit deze leerlingenarena worden meegenomen en krijgen een vervolg.