Zuidwest Friesland is uitblinker

DFM - Wonen Zuidwest Friesland draait al jaren mee aan de top als het gaat om vergelijkend onderzoek tussen woningcorporaties in Nederland. Onafhankelijke en uitvoerende instantie is Brancheorganisatie Aedes. Zij presenteerde dit jaar voor de vierde keer de cijfers van de benchmark. Alle 303 woningcorporaties (98% van de sociale huurwoningen) deden daaraan mee.

De gemiddelde bedrijfskosten bedragen over de gehele sector € 790,- per woning. Wonen Zuidwest Friesland neemt met € 572,- per woning de 15e plaats in. Het gemiddelde energielabel is bij Wonen Zuidwest Friesland was in 2016 al op gemiddeld label B, terwijl de afspraak is dat deze score in 2021 gehaald zou moeten zijn. Wat op dit terrein beter kan is de CO2 uitstoot per woning, die meer is dan het landelijke gemiddelde. Samen met de huurdersvereniging worden nog energie-coaches opgeleid en op een 150-tal woningen zullen zonnepanelen worden geplaatst.

Huurders blijken zeer tevreden: op dit onderdeel haalde Wonen Zuidwest Friesland de hoogste score. Bij het belangrijkste element – de huurprijs- scoort Wonen Zuidwest Friesland bijzonder goed. De gemiddelde huurprijs van € 441,- ligt is 15% onder het landelijke gemiddelde en de corporatie neemt hierbij de 5e plaats in. Bij de verhouding tussen kwaliteit en prijs scoort Wonen zuidwest Friesland nog beter. De verhouding van huur ten opzichte van de maximale huur die gevraagd kan worden ligt op 58%. Wonen Zuidwest Friesland moet hier alleen een corporatie uit ’t Gooi voor laten gaan.