SKS-zeilformule intact met ruimte voor toetsing

WOUDSEND - De in het najaar van 2016 democratisch aangenomen zeilformule blijft als uitgangspunt overeind voor de jaarlijkse wedstrijdenreeks met de veertien SKS-skûtsjes. In een besloten vergadering van de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen in De Driuwpôlle te Woudsend is dit donderdagavond laat verankerd in een sfeer van eensgezindheid.

Het besluit van de Algemene Vergadering van de SKS is in historisch perspectief opmerkelijk. Er werd tegen de gewoonte in gekozen voor een besloten bijeenkomst vanwege de gevoeligheid van het onderwerp. De zeilformule-2016 leidde dit jaar ertoe dat Langweer zich midden in het wedstrijdseizoen terugtrok, terwijl Joure wegens het niet voldoen aan de spelregels uit het jaarklassement werd gehaald. “Dit mag nooit weer gebeuren”. Zoiets stelde SKS-voorzitter René Nagelhout volgens de na afloop van de vergadering uitgegeven verklaring voor pers en publiek. “Hij doelde hiermee op de acties van de skûtsjes van Joure en Langweer gedurende de SKS-competitie van 2017. Hij ontving een warm applaus van de tot de laatste stoel gevulde zaal en zette daarmee de toon van de vergadering”, aldus een korte toelichting in de verklaring.

Met ‘overweldigende meerderheid’, volgens hetzelfde communique, namen de SKS-leden een voorstel aan voor ‘Monitoring en Toetsing van de Formule 2016’. Leden met stemrecht zijn zowel de bestuursleden als schippers, wedstrijdcommissies, eigenaren van een skûtsje die als lid zijn ingeschreven en bestuursleden van de Vereniging van Schippers en Bemanningsleden (VSB). De conclusie kan worden getrokken dat er in een groep van zo’n vijftig man hooguit een of enkelen tegen heeft/hebben gestemd of zich van stemming heeft/hebben onthouden. Daarmee is ook dit besluit met een dikke voldoende gefundeerd. Het houdt in dat externe deskundigen in de nabije toekomst zullen of kunnen aangeven wat er alsnog nodig is voor het verder perfectioneren van de zeilformule 2016. Het is uiteraard aan de SKS-vereniging en daarmee aan de leden hoe om te gaan met de voorstellen voor een eventuele aanpassing. Tijdens de vergadering werd op voorstel van Pieter Eldertszoon Meeter een geringe wijziging in de ondermaat van de silhouetverandering van het zeil aangenomen.

Voor het komend zeilseizoen betekent de uitkomst van de jongste Algemene Vergadering van de SKS het behoud van een traditie waarin veertien skûtsjes zonder discussie over de zeilformule tijdens de strijd aan het evenement kunnen deelnemen. Als er dan alsnog aanleiding is de formule aan te passen, dan zal dit pas na inbreng van externe deskundigen in verenigingsverband aan de orde kunnen komen. Daarmee is ook een duidelijke scheidslijn getrokken tussen het sportieve evenement met eenduidige regels en een evaluatie achteraf om eventueel bij te sturen. In 2018 start de wedstrijdenreeks op 4 augustus in Grou en is de slotdag, met ditmaal volgens de aloude traditie weer veertien schippers op het podium, in Sneek.

Jelle Raap