Agenda | Licht

LEMMER - Op eerste kerstdag, 25 December, wordt een feestelijke zangdienst gehouden in de Hervormde kerk in Lemmer 's morgens om 9.30 uur.

Het thema ‘licht’ is de rode draad in de dienst. Medewerking wordt verleend door kerkkoor Cantemus Dominum, organist Johan Eilers en trompettist Wiebren Lemstra.

Samen veel zingen en luisteren naar mooie kerstmuziek wordt afgewisseld met het lezen van Lucas 2 en bijpassende gedichten en teksten. Op deze manier hopen de organisatoren weer te ontdekken en/of te ervaren wat de geboorte van het Kind Jezus voor hen betekent.

Daarnaast krijgen de kinderen van de basisschool gelegenheid om naar de kindernevendienst te gaan en is er voor de jongste kinderen oppas in Ús Haven.