Financieringsregeling voor samenwerking Friese mkb en mbo

DFM - Een betere aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. De komende jaren stelt de provincie Fryslân hiervoor € 2.5 miljoen beschikbaar.

Eén van de speerpunten is het stimuleren van de samenwerking tussen het Friese midden- en kleinbedrijf en het Friese mbo. De provincie Fryslân heeft voor de cofinanciering een financieringsregeling opgesteld. Deze regeling loopt vanaf 16 januari 2018 tot en met 31 augustus 2018. Met deze regeling wil de provincie de samenwerking tussen het Friese mkb en het onderwijs stimuleren en versterken. De innovaties in het bedrijfsleven verwerken de onderwijsinstellingen in de lesstof. Zo blijven opleidingen actueel en is er een optimale koppeling tussen theorie en praktijk. De financiering is bedoeld voor de start- en ontwikkelfase van het project. Regeling voor cofinanciering Zowel publieke als private partijen kunnen financiering aanvragen. Het gaat hierbij om een cofinanciering op projecten die ook door het Rijk gefinancierd worden, namelijk uit het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF). Het onderwijs kan een bijdrage aanvragen op voorwaarde dat het Rijk ook bijdraagt aan de samenwerking. Interesse? Kijk begin januari op www.fryslan.frl/subsidies voor meer informatie over deze regeling of voor het aanvragen van de subsidie.