Handelsmissies & Beurzen regeling voor Friese Ondernemers

DFM - De financieringsregeling IBF Handelsmissies en Beurzen krijgt een vervolg. De huidige regeling staat nu nog open voor aanvragen tot het einde van 2017. Doel van de regeling is om Friese bedrijven te stimuleren om te gaan exporteren. De nieuwe regeling loopt tot en met 31 december 2019.

Friese ondernemers maken goed gebruik van de regeling. Inmiddels hebben meer dan 120 bedrijven een financiering gekregen en is voor €360.000 verleent. Eerder dit jaar is al extra budget beschikbaar gesteld. Gedeputeerde Sander de Rouwe: ‘’Door de regeling te verlengen hebben meer Friese bedrijven de kans en een extra stimulans om zich te verdiepen in export en om te gaan exporteren. Zo zorgen we ervoor dat we de exportpositie van Fryslân versterken.’’ Meer werkgelegenheid Het vergroten van de export is een speerpunt van de provincie. Internationalisering is voor de Friese economie belangrijk. Internationaal actieve ondernemingen groeien sneller qua werkgelegenheid en zijn innovatiever dan ondernemingen die alleen in hun eigen regio actief zijn. De subsidie voorziet in een deel van de kosten van een beurs en/of handelsmissie. Maximaal 50 procent van de bijdrage wordt vergoed. Tot een bedrag van maximaal € 4000. De nieuwe regeling is open tot en met 31 december 2019. De provincie heeft ook een subsidie voor marktverkenning en marktontwikkelingsmogelijkheden. Kijk voor meer informatie op: www.fryslan.frl/IBFhandelsmissiesbeurzen en www.fryslan.frl/IBFinternationaalondernemen.