Vooral lager opgeleiden positief over kansen jongeren in Fryslan

DFM - Ouders van lager opgeleide jongeren zijn positiever over de mogelijkheden voor jongeren in Fryslân dan ouders van hoger opgeleide jongeren. Dit blijkt uit onderzoek van het Fries Sociaal Planbureau (FSP) onder 2011 leden van Panel Fryslân. Het FSP onderzocht hoe Friese panelleden en met name Friese ouders aankijken tegen de situatie voor jongeren in Fryslân op het gebied van leren, werken en wonen.

Blij met het Friese onderwijsaanbod Bijna twee derde van de panelleden vindt dat er voldoende opleidingsmogelijkheden zijn in Fryslân. Dit geldt vooral voor ouders met kinderen op mbo- en hbo-niveau. De ouders van jongeren met een universitair opleidingsniveau zijn minder positief over de opleidingsmogelijkheden. Dit is op zich niet vreemd. Er zijn zo’n 500 mbo-opleidingen en 130 hbo-opleidingen in de provincie en tot voor kort was er nauwelijks onderwijs op universitair niveau in Fryslân. Te weinig werk in Fryslân Nog geen kwart van de Friezen vindt dat er voldoende werk is voor jongeren in Fryslân. Vooral ouders van hoogopgeleide kinderen zijn ontevreden over het arbeidsaanbod. Daarentegen geeft twee derde van de ouders aan dat hun kind binnen een maand na het afronden van de gevolgde opleiding een baan heeft gevonden. Er is voldoende werk voor jongeren in Fryslân. Percentage ouders (helemaal) mee eens, uitgesplitst voor opleidingsniveau van kinderen Ambitieuze jongeren vertrekken uit Fryslân Ruim driekwart (77%) van de Friezen denkt dat ambitieuze jongeren uiteindelijk vertrekken uit de provincie. Dit idee leeft het meest bij ouders van kinderen op universitair niveau en bij mensen die in stedelijk gebied wonen. Een derde van de ouders geeft aan dat hun kind liever op zichzelf woont Een deel van de ouders met thuiswonende kinderen geeft aan dat hun kinderen liever op zichzelf wonen. Een derde geeft als reden dat er geen geschikte woningen zijn en meer dan een derde geeft als reden dat dit voor hun kind financieel niet haalbaar is. Vooral ouders van jongeren op mbo-niveau die nog thuis wonen geven aan dat hun kinderen liever op zichzelf willen wonen. Symposium ‘Staat van Friese jongeren’ Dit Panel Fryslân-onderzoek is onderdeel van een groot onderzoek naar de ‘Staat van Friese jongeren’. Gedurende het jaar zijn al vele onderzoeken verschenen. Op 1 februari 2018 worden deze onderzoeken gepresenteerd op een symposium. Wilt u hier meer over weten of u aanmelden kijk dan de website van het FSP: www.friessociaalplanbureau.nl/Symposium