WoonFriesland investeert 370 miljoen

Joure - WoonFriesland investeert 370 miljoen in haar woningen. In 2017 worden ruim 2000 woningen gemoderniseerd en verduurzaamd.

De woningstichting verbetert in 5 jaar tijd zo’n 9.000 huizen. Hiermee besteedt het sociaal verhuurbedrijf € 370 miljoen aan verduurzaming, verbetering van kwaliteit van de huizen en nieuwbouw in 18 Friese gemeenten. Ook voor 2018 heeft WoonFriesland hierover afspraken gemaakt met deze gemeenten en haar huurdersorganisatie Platform Huurders. Deze zijn vastgelegd in de zogenaamde ‘prestatieafspraken’. Hiermee draagt WoonFriesland bij aan de woonvisies van de gemeenten om te zorgen voor goede en betaalbare huurwoningen in heel Friesland.

WoonFriesland bezit 24 woning in De Fryske Marren.