Nieuwe politieke partij wil burgers meenemen in planvorming

JOURE - Aan de komende gemeenteraadsverkiezingen van gemeente De Fryske Marren doet een nieuwe speler mee: de ‘Burgerpartij De Fryske Marren’.

De partij is op donderdag 21 december 2017 ingeschreven door Ron Hottinga uit Sloten en Gerard ten Boom uit Joure. Ten Boom is medewerker van de voormalige JousterApp en oprichter van JouRegio. Ron Hottinga is oud-miltair. ,,Er zijn prachtige ontwikkelingen binnen de gemeente’’, zegt interim voorzitter Hottinga. ,,De grote partijen hebben daar, in onze ogen, een grote bijdrage aan geleverd. Graag maken wij gebruik van hun kennis en visie, maar zullen wel kritisch volgen. Alle burgers moeten meegenomen worden in de planvorming. Als er negatieve effecten zijn voor individuele burgers moet daar aandacht voor zijn, daar waar nodig compensatie.’’ Het minimale streven van de partij is één zetel in de gemeenteraad; ‘dan kunnen we onze stem laten horen’.