Veilig werken certificaat voor de buitendienst

BALK - Als eerste gemeente in Friesland heeft de volledige buitendienst van De Fryske Marren het VCA*-certificaat ontvangen.

Dit betekent dat de volledige buitendienst voldoet aan de voorschriften en instructies voor veilig werken. Daarbij gaat het om het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen, het beschikbaar hebben van instructies, keuring van materieel en het vastleggen van alle afspraken in een systeem. Dat we deze certificering in één keer voor elkaar hebben voor de volledige buitendienst, daar zijn we hartstikke trots op”, zegt Harm de Roo, teamleider bij de buitendienst. "Je weet dat je het goed voor elkaar hebt en deze certificering bevestigt dat".

Checklist veilig, gezond en duurzaam werken

VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers. Het is een richtlijn waarmee dienstverlenende bedrijven beoordeeld en gecertificeerd worden op hun VGM-beheersysteem (VGM is Veiligheid, Gezondheid, Milieu). Met de certificering vergroot je het veiligheidsbewustzijn bij de medewerkers en als werkgever heb je veiligheidsbeleid goed in beeld. Veilig werken is niet nieuw, maar het zit nu allemaal in een systeem en alles is geordend en beter gestructureerd. Het certificaat bevestigt ook de professionaliteit van je organisatie.

Eerste gemeente in Friesland

Er zijn meer gemeenten met een VCA-certificaat, maar meestal betreft het een onderdeel van de buitendienst, zoals groenbeheer of afvalinzameling. Onze gemeente heeft de keuze gemaakt om in één keer de volledige buitendienst mee te nemen in het traject en dat is best uniek. In totaal zijn er nu zo’n 30 gemeenten in Nederland die met VCA bezig zijn.

Alle onderdelen

De buitendienst van De Fryske Marren verzorgt met 180 medewerkers alles in de openbare ruimte: van groenbeheer tot pont- en brugbediening, maar ook sporthalbeheer, afvalinzameling, rioolbeheer, dienstverlening op de milieuterreinen en het onderhoud van sportvelden, wegen, vaarwegen, vijvers, begraafplaatsen, havens en camping. Voor al deze onderdelen is tijdens het VCA-traject gekeken naar het veilig werken.

Hoe werk je veilig?

Bij veilig werken kijk je naar de bedrijfskleding die men draagt, de instructies die er moeten zijn op de werkvloer, de manier van opbergen van materialen, het aanbrengen van kraantjes op bepaalde auto’s zodat je minder zwaar hoeft te tillen en het gebruik van verkeersborden bij werk aan de weg. De buitendienst maakt gebruik van 700 verschillende apparaten of machines. Bij verkeerd gebruik zijn er risico’s, daarom is het belangrijk dat de instructie goed is en dat de apparaten elk jaar worden gekeurd. Ook is er veel aandacht voor opleiding, zoals het werken met een hoogwerker of het werken in een besloten ruimte. En: alle medewerkers hebben afgelopen jaar het VCA-diploma behaald.

Doorgespit

In oktober kwamen twee auditoren op bezoek om alle dossiers, diploma’s, toolboxen en werkplekinspecties door te spitten. “Al met al best twee spannende dagen”, vertelt De Roo, trekker van het VCA-traject bij onze gemeente. Medewerkers werden ondervraagd over hun manier van werken en zowel de werven, de apparatuur als het materieel zijn gecontroleerd. Ook zijn een aantal werklocaties bezocht. De auditoren gaven aan dat “de medewerkers op een zeer positieve manier bezig zijn met ARBO, veiligheid en VCA. Ze zijn trots en opbouwend in hun werk, zodat we overgaan tot een positieve beoordeling”.

Veilig werken tussen de oren

Eigenlijk is het belangrijkste van VCA dat het veiligheidsbewustzijn bij de medewerkers enorm is gegroeid. Nu is het van belang om de certificering te behouden. Ieder jaar zal er een tussen audit worden afgenomen en na drie jaar volgt er weer een volledige audit. “Er is geen tijd om te verslappen, iedereen moet scherp blijven en bewust blijven om veilig te blijven werken”, concludeert Harm de Roo.

Op de foto:

Namens de buitendienst ontvangen Jacob Klijnsma, Martin de Boer en Piet Visser het VCA-certificaat van C+, uit handen van de auditoren Menno Beukema en Thones Zweed. Op de foto ook teamleider Harm de Roo, afdelingshoofd Ruud Sieswerda en wethouder Johannes van der Pal.