Column Knooppunt Joure | Veiligheid in een breder perspectief

Joure - Knooppunt Joure werkt hard aan het verbeteren van de verkeersdoorstroming in Joure en haar wijde omgeving. Duizenden mensen zien dagelijks de werkzaamheden. Om meer uitleg te kunnen geven en een kijkje in de keuken te bieden, schrijft iemand van het Knooppunt iedere maand een column in de Jouster Courant.

Deel 14: Veiligheid in een breder perspectief

Sinds oktober 2015 ben ik vanuit Gebr. Van der Lee aangesteld als manager Integrale Veiligheid bij project Knooppunt Joure. Het eerste waar ik mee ben begonnen, is het schrijven van integrale veiligheidsplannen. Integrale Veiligheid behelst niet alleen arbeid- of machineveiligheid, maar gaat ook over hoe om te gaan met bijvoorbeeld het verkeer, de omgeving en de sociale veiligheid.

Toen het project van start ging heb ik het personeel mede geïnstrueerd en erop toegezien dat zij de veiligheidsnormen naleefden. Dit ging meestal heel goed! Ik vind het een uitdaging om het gedrag van personeel en de omgeving zo te kunnen sturen dat het veilig uitvoeren van de taken een automatisme wordt.

Op diverse sites in de media kunnen de mensen de werkzaamheden in Joure volgen. Het is mooi om de reacties van mensen te lezen op bijvoorbeeld Facebook. Wanneer mensen schrijven dat ze weinig hinder ervaren van de werkzaamheden geeft me dat een goed gevoel. Natuurlijk zijn er ook een aantal incidenten geweest, maar hier gaan we zorgvuldig mee om. Op zo’n moment voeren we een analyse uit: hoe heeft het incident kunnen plaatsvinden, en belangrijker, hoe kunnen we dit in de toekomst voorkomen?

Interessante momenten tijdens de bouw waren de open dagen voor publiek. Er komt op dat moment een onbeheersbare groep op de weg die niet bekend is met de risico’s op het werkgebied. Ook het inhijsen van de liggers was een speciaal event. Het publiek kon vanaf tribunes het spektakel voor hun ogen zien voltrekken.

Het volgende moment dat eraan zit te komen is het veilig openstellen van de verlengde Geert Knolweg. Ook is binnenkort de sloop van het viaduct Haskerveldweg en realiseren we de aansluitingen op de Sewei. In de toekomst zal het viaduct Haskerveldweg weer worden gebouwd en gaan we langzaam naar de afronding toe van het gehele project. Er komt voor mij veel papierwerk aan! Voor het op- en afleveren moeten diverse integrale veiligheidsdossiers worden opgesteld.

Wij hopen dat we in het nieuwe jaar weer verder kunnen werken met zo min mogelijk hinder voor de omgeving. Graag wil ik iedereen een gezond en veilig 2018 wensen!

Jarrald Renting – manager Integrale Veiligheid