Vrijwilligers maken in twee dagen 170 huizen vindbaar

BANTEGA - In Bantega heeft Plaatselijk Belang het initiatief genomen om alle woningen en bedrijven buiten de bebouwde kom te voorzien van reflecterende huisnummers.

Met behulp van vrijwilligers zijn in 2 dagen maar liefst 170 paaltjes geslagen en voorzien van een reflecterend bordje. In de enquête , welke gehouden werd bij het vaststellen van de Dorpsvisie, kwam naar voren dat de hulpdiensten vaker moeite hebben om een adres te vinden. Met name in het donker gaf dat problemen. Nu alle panden van Schoterzijl en het Kuinder Bos tot bijna in Echten zijn voorzien van een dergelijk paaltje is dat probleem voorbij. Plaatselijk Belang heeft hiermee aansluiting gezocht bij een gemeentelijke actie. Door alles met vrijwilligers te plaatsen is in één keer het hele buitengebied op dezelfde manier voorzien van een duidelijk zichtbaar huisnummer.