Kwartiermakers actief in gemeente De Fryske Marren

DFM - Sinds kort zijn in gemeente De Fryske Marren 3 kwartiermakers actief. Mieke van Heeringen, Bertus de Nekker en Hammie Bosma onderzoeken hoe de sociale verbondenheid in de dorpen en buurten er uitziet en hoe deze versterkt kan worden.

Dat doen zij niet allen vóór, maar vooral mét betrokkenen. Ze gaan de dorpen en buurten in om in gesprek te raken met inwoners. Ze willen graag horen wat er lokaal aan initiatieven aanwezig is, of dit voldoet aan de verwachtingen en wat er nog nodig om het woon- en leefomgeving te verbeteren. Dat kan per buurt of dorp enorm verschillen. Ook bij het opstarten van nieuwe initiatieven bieden zij waar nodig ondersteuning. Meer informatie is verkrijgbaar bij gemeente De Fryske Marren.