Knooppunt Joure | Details kosten tijd

Knooppunt Joure werkt hard aan het verbeteren van de verkeersdoorstroming in Joure en haar wijde omgeving. Duizenden mensen zien dagelijks de werkzaamheden. Om meer uitleg te kunnen geven en een kijkje in de keuken te bieden, schrijft iemand van het Knooppunt iedere maand een column in de Jouster Courant.

Deel 20: Details kosten tijd

Zo’n acht jaar ben ik inmiddels betrokken bij de realisatie van Knooppunt Joure. Eerst werkte ik vanuit de gemeente De Fryske Marren aan een kansenkaart, waardoor het carpoolterrein voor ons projectbureau is toegevoegd aan het project. Vanaf 2013 ben ik werkzaam in de alliantie, waarbij ik meewerkte aan het opstellen van het contract en sinds 2016 betrokken ben bij de realisatie.

Voor mijn werkzaamheden ben ik zowel buiten als binnen achter het bureau te vinden. Voornamelijk houd ik mij bezig met het waterbeheer en het onderliggend wegennet. Door de aanleg van het nieuwe knooppunt zijn sloten verlegd, aangepast of aangelegd. Het verleggen van sloten heeft gevolgen voor omgeving. Hierdoor heb ik regelmatig contact met boeren rondom ons project en zit ik om tafel met Wetterskip Fryslân. Het Wetterskip houdt toezicht dat het waterpeil op orde blijft: als het water te hoog staat, moet het afgevoerd worden en als het water te laag is, moet het aangevoerd worden. Gevolgen als het water niet op peil is, zoals tijdens afgelopen droge zomer, zijn het uitdrogen van gewassen, vissterfte en slechte waterkwaliteit.

Een van de grootste uitdagingen binnen dit project was voor mij de Hollandiastraat. In eerste instantie zou de Hollandiastraat met een viaduct de A7 kruisen, maar op verzoek van de omgeving is er een wijziging doorgevoerd in het tracébesluit en gaat de Hollandiastraat onder de A7 door. Dit heeft gevolgen voor de afwatering van het wegennet, wat mijn expertise raakt. Bij een viaduct loopt het water ‘vanzelf’ naar beneden, maar bij een onderdoorgang komt hier meer bij kijken. Het water moet opgevangen en weggepompt worden. Denk hierbij aan het plaatsen van kolken, buizen, putten, waterkelder en pompen. Deze waterkelder is in de Hollandiastraat maar liefst 35 x 4 x 2,5 meter.

Ook in de komende weken zijn er nog volop werkzaamheden aan de Hollandiastraat. Waar het in het begin van het project een uitdaging was, is het ook aan het eind van het project nog een uitdaging. De sloop van de oude onderdoorgang start door middel van een alternatieve sloopmethode. De laatste afrondende werkzaamheden aan de Hollandiastraat kunnen pas uitgevoerd worden als de oude tunnel gesloopt is. Denk hierbij aan de nieuwe verbinding van de Haulstersingel en aansluiting Roazebosk en het opruimen van de oude aansluiting Haulstersingel en Sewei. Het afwerken en details kosten tijd, maar het resultaat mag er straks zijn!