NDC mediagroep businesspartner van Leeuwarden-Fryslân 2018

LEEUWARDEN - Leeuwarden-Fryslân 2018 heeft gisteravond een samenwerkingsovereenkomst gesloten met NDC mediagroep.

De uitgever van Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad en Dagblad van het Noorden en meer dan dertig weekbladen wordt een belangrijke businesspartner voor Culturele Hoofdstad. NDC stelt mediawaarde beschikbaar in het productportfolio. ,,We hebben nu naast NPO een grote mediapartner die voor onze campagnes in het Noorden een cruciale bijdrage levert”, aldus Lieven Bertels, artistiek leider van Leeuwarden-Fryslân 2018. NDC bereikt online en in print 84 procent van alle inwoners in Noord-Nederland.  ,,We hebben een sterke band met de inwoners van Noord-Nederland en voelen ons betrokken bij activiteiten die zich in de samenleving afpelen. Daarom is het voor ons een logische stap om een verbinding aan te gaan met Leeuwarden-Fryslân 2018”, zegt Dina Boonstra, ceo van de NDC mediagroep. Naast het bieden van een platform voor Culturele Hoofdstad om de mensen in Noord-Nederland te informeren, gaat het mediagroep meedenken en adviseren om zo veel mogelijk mensen bij de plannen van Leeuwarden-Fryslân 2018 te betrekken. Zo wordt onder andere gewerkt aan de vorming van een burgerredactie. Met de ondertekening van de overeenkomst, beschikt Leeuwarden-Fryslân 2018 over de vierde zogenaamde businesspartner. Eerder sloot de stichting al contracten af met De Haan Advocaten & Notarissen, Haan Reclamewerk en Royal HaskoningDHV. De gesprekken met de eerste hoofdsponsor verkeren in een afrondende fase. Lieven Bertels: ,,We verwachten nieuws hierover op korte termijn naar buiten te brengen.”