SKS: CdK Jorritsma Lid van Verdienste

SNEEK - Een replica in zilvermetaal van het winnende skûtsje De Sneker Pan ontving Commissaris der Koning John Jorritsma vrijdagavond bij het slotfeest van de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen (SKS).

In het ‘Heineken-Snitshouse’, zoals burgemeester Hayo Apotheker de feesttent op het starteiland met een knipoog naar de Olympische Spelen typeerde, maakte SKS-voorzitter René Nagelhout de benoeming tot Lid van Verdienste van Jorritsma bekend. Eerder deze week werd de brede inzet van oud-schipper en schutter bij start en finish Peke Ritsma uit Lemmer bekroond met een gouden speld als teken van Lid van Verdienste. De scheidende Commissaris der Koning heeft volgens Nagelhout veel betekend voor de promotie van de skûtsjesilerij in en buiten de provincie Fryslȃn. “Jo binne in wichtich ambassadeur foar ús en jo stiene altyd foar ús klear”. Jorritsma, een geboren Bolswarder, kreeg een ovationeel applaus van de honderden toehoorders na het versieren van zijn revers met een gouden mini-skûtsje als speld. “Ik sil altyd in Fries bliuwe”, beloofde hij kort nadien. Jorritsma wordt binnenkort officieel geïnstalleerd tot burgemeester van de Lichtstad Eindhoven. Voor de laatste keer reikte hij ook zelf namens de provincie prijzen uit. De waarderingsprijs, een cheque van vijfhonderd euro, belandde bij de wedstrijdcommissie van Elahuizen die op 1 april 1923 is opgericht. “En, dat is gjin grap”. De waarderingspenning overhandigde hij, tot haar grote verrassing, aan Ellen Wester uit voorheen Earnewȃld en nu Lemmer. Ellen heeft zich jarenlang op onnoemelijk veel fronten ingezet bij de organisatie van het skûtsjesilen in haar geboortedorp. Ze is als redactrice nu nauw betrokken bij het redigeren van het jaarlijkse Skûtsjejournaal en het begeleiden van de pers. Onder grote belangstelling werd ’s middags voor de starttoren het Sulv’ren Skûtsje door de Rabobank als hoofdsponsor uitgereikt aan Douwe Jnz. Visser van De Sneker Pan als algemeen kampioen 2016. Tot vorig jaar vond de overhandiging hiervan altijd plaats tijdens het slotfeest. “De sleep fan de skûtsjes nei ôfrin fan de wedstriid wie geweldich”, zo beoordeelde Pier Damstra als kersverse voorzitter van Stichting De Sneker Pan de nieuwe situatie. “Ik haw it altyd al frjemd fûn dat it skûtsjesilen in publyksevenemint is en de huldiging achter sletten doarren plakfûn”. Omdat de wisselprijs nogal zwaar is, beloofde hij in een humoreske sfeer pogingen in het werk te stellen het gewicht van de prijs iets te verminderen. “Miskien mei in kilo of acht of sa”. Bij de nu publiekelijke huldiging in de buurt van de starttoren deelde Jorritsma aan de bemanning van De Sneker Pan Beerenburg uit in glaasjes in de vorm van een vogeltje. Dat maakte ook het publiek dorstig. “Ik haw noch noait safolle freonen hȃn”, grapte Jorritsma over de animo voor een aardigheidje. (Tekst en foto’s: Jelle Raap)