Subsidieregeling breedband gestart

Leeuwarden - De subsidieregeling breedband voor marktpartijen is gepubliceerd. Met een achtergestelde lening van de provincie Fryslân moet een marktpartij voor de aanleg van glasvezel in de buitengebieden van Fryslân gaan zorgen. Vanaf 3 mei 2017 krijgen marktpartijen hiermee de ruimte zich voor te bereiden op een subsidieaanvraag. In de periode van 18 juli tot 21 augustus 2017 kunnen zij de daadwerkelijke aanvraag indienen bij de provincie.

Op 25 januari 2017 stelden Provinciale Staten van Fryslân de nieuwe aanpak voor breedband vast. De provincie verstrekt een marktconforme achtergestelde lening van maximaal € 35 miljoen aan een marktpartij voor de aanleg van glasvezel in de buitengebieden van Fryslân. Dit zijn gebieden en plekken waar nog geen snelle internetverbinding aanwezig is. De aanleg van glasvezel zorgt ervoor dat ook deze gebieden een snelle internetverbinding krijgen. Het doel is binnen drie jaar 95 procent van alle adressen in die gebieden in Fryslân van snel internet te voorzien.

Los van de tenderprocedure, werkt de provincie ook aan de aanpak voor de duurste vijf procent van de gebieden waar nog geen snel internet ligt. Deze adressen zijn niet meegenomen in deze uitrol. Daarnaast kijkt de provincie naar de aanpak van zogenoemd ‘grijs’ gebied. Dit zijn plekken waar maar beperkt snel internet beschikbaar is. Een plan van aanpak voor deze twee onderdelen volgt later dit jaar.

Voor meer informatie over de tenderprocedure zie www.fryslan.frl/snelinternet.