Dagzege voor Pieter Meeter na historische SKS-strijd

EARNEWALD - In een door dreigend onweer verkorte SKS-zeilwedstrijd op Earnewȃld heeft Pieter Ezn. Meeter van Akkrum dinsdag de overwinning voor zich opgeȅist. Hij profiteerde door loting van meetaf aan van zijn eerste startpositie, maar won met volle overtuiging door een ferme voorsprong op te bouwen.

  Zijn dagkampioenschap is onbetwist. Protesten van Jeroen Pietersma van Drachten en Willem Uzn. Zwaga van Leeuwarden tegen de wedstrijdcommissie dreigden even roet in zijn eten te gooien. De protesten over een aanvarinkje tussen hen in het voordewindse rak in de Folkertsleat werden evenwel niet toegewezen. Beiden zouden zich op een foutief artikel van het SKS-wedstrijdreglement hebben gebaseerd. Op basis van hetzelfde artikel, nummer 9, verklaarde de jury de wedstrijd op De Veenhoop een dag eerder als ongeldig. Dinsdagochtend maakte SKS-woordvoerder Hilda Boesjes-Beljon bekend dat dit oordeel van de jury pas definitief is als het SKS-bestuur dat binnen enkele dagen overneemt. “Sa is de proseduere dy’t fêstlein is”. Lege stoel Historisch werd de wedstrijd op Earnewȃld zonder meer door de uitsluiting van Joure. Bij het startbord nummer 4 voor de walstart gaapte er dan ook een gat in de vloot. Wat te doen met de loze ruimte tussen de nummers 3 en 5 als de wind een sleepstart noodzakelijk zou maken? Die vraag kleurden de schippers ’s ochtends met een eigentijds antwoord. “Dan nim ik wol in ekstra stikje tou mei”, zo brak schipper Auke de Groot van Stavoren het ijs. De afwezigheid van de Jouster schipper Dirk Jan Reijenga bij de routebespreking kon niet onopgemerkt blijven. “Wat dogge wy mei dy lege stoel?”Als een primes inter pares, de eerste onder zijn gelijken, legde Douwe Visser van De Sneker Pan namens alle schippers bij de koffie een statement af: “Wy steane as ien blok achter it beslút fan it SKS-bestjoer. Der is yn it ferline wolris mear mei ‘de mantel der liefde’ bedutsen, mar der binne elk jier fergaderingen om soks troch te praten en dy binne der net foar neat”. SKS-voorzitter René Nagelhout voegde er nadien aan toe het verenigingsbelang centraal te willen stellen. “Wy wolle der no in streek ûnder sette. En no”, zo vulde hij zichzelf inderhaast aan, “sile bliksems”. Rekening houdend met afgebakende persleidingen werd er gezeild. “By de liedingen is it wetter 1.60 meter djip”, maakte wedstrijdleider Wytze Visser duidelijk. “De liedingen rinne ek ôf en jimme moatte dus de markearrings goed yn ‘e gaten hȃlde. It wetter moat dêr noch útbaggere wurde”. De lichte wind uit het oosten maakte een sleepstart niet nodig. Met Akkrum als leider stevenden de dertien schippers via de Sȃnemar meteen op de hoge boei in de Folkertsleat af. Akkrum, Langweer, Stavoren, Lemmer, Earnewȃld, Grou, Sneek en Heerenveen rondden deze op veilige afstand van elkaar. Leeuwarden en Drachten moesten daar na een boute aanvaring even de zeilen strijken, nadat ze in een gribussituatie verzeilden. Compleet vrij zeilend kon Akkrum zijn weg vervolgen. Na een enkele route via Folkertsleat en Sȃnemar besloot de organisatie de finishboei in de Langesleat te leggen. Wytze Visser wilde als wedstrijdleider ’s ochtends nog niet duidelijk maken waar de finish zou zijn: “Wy sile rûte C en wy farre foar jimme op. It is gewoan in kwestje fan ús folgje, want wy hȃlde it rjocht oan ús om bygelyks in boei te ferlizzen”. Terwijl de Akkrumers voorspoedig finishten, verzandde De Sneker Pan op de Sȃnemar in een windstil gebied. Mede door toedoen van de jeugdige Klaas Westerdijk van d’Halve Maen en Sytze Brouwer van Heerenveen moest meervoudig kampioen Douwe Visser van Sneek het afleggen. Klaas Westerdijk behoefde geen wind te melken om zijn oom Douwe het nakijken te geven. Het is een voorteken voor een mogelijk veelbelovende doorbraak van in elk geval een van de debutanten in de vloot. De Earnewȃldsters klasseerden zich op eigen water als vijfde. Spannend voor hen is vooral hoe het SKS-bestuur omgaat met de wedstrijd op De Veenhoop waarbij zij als eerste binnenliepen. Uitslag van de derde SKS-wedstrijd: 1. Akkrum, Pieter Ezn. Meeter; 2. Lemmer, Albert Jzn.Visser; 3. Stavoren, Auke de Groot; 4. Grou, Douwe Azn. Visser; 5. Earnewȃld, Gerhard Pietersma; 6. Heerenveen,  Sytze Brouwer; 7. Huizum, Johannes Hzn. Meeter; 8. d’Halve Maen, Klaas Westerdijk; 9. Sneek, Douwe Jzn. Visser; 10. Woudsend, Teake Klaas van der Meulen; 11. Langweer, Jaap Lzn. Zwaga; 12. Leeuwarden, Willem Uzn. Zwaga; 13. Drachten, Jeroen Pietersma. (Tekst en foto’s: Jelle Raap)