SKS-wedstrijd op Stavoren is winst- en verliesrekening

STAVOREN - Een vreemde mengeling van emoties golfde zaterdag bij de SKS-zeilwedstrijd op Stavoren over het IJsselmeer. 

Douwe Azn. Visser van Grou schreef juichend van vreugde zijn tweede dagoverwinning bij. Een zelfverzekerde Sytze Brouwer van Heerenveen zeilde zich voor de eerste keer naar het podium als een waardige tweede. En Auke de Groot van Stavoren maakte als derde een warm aandoend ererondje voor het publiek. Maar, Langweer haakte af. Knarsetandend verliet Jaap Lzn. Zwaga van Langweer na een enkele zeilroute in de gatebaan het veld met een pakket wrevel over de gevolgen van de nieuwste zeilformule. “Een afscheid op het water is beter dan een afscheid op de wal”, aldus Johan Abma fan de Freonen fan de Swan nadien. De wedstrijd op zichzelf was uitermate attractief voor de zeilers bij een westenwind met windkracht vier tot vijf. Helaas voor het talrijke publiek op de dijk besloot de organisatie tot een zeer lang kruisrak naar de bovenste boei, zodat de meest pittige taferelen alleen met verrekijkers scherp te volgen waren. Wat zich bij de bovenste boeironding afspeelde, was spectaculair. Met direct Grou, Heerenveen en Stavoren in de voorhoede. Met een puik zeilende Johannes Hzn. Meeter van Huizum als achtervolger. En met Akkrum als leider van het voorlopig algemeen klassement op een goede vijfde plaats. De Akkrumers beukten zich richting spreader door de golven die een tel later hun skûtsje dansend lieten opveren. De zware golfslag voor hun schip dwong hen continue een goed evenwicht te zoeken tussen alle krachten van de natuur. Terwijl De Sneker Pan toen nog even achter hen koers zette, ramde Leeuwarden de bovenste boei. Het stormrondje van de hoofdstedelingen voorkwam een protest. Klaas Westerdijk van d’Halve Maen, met De Swaen van Langweer en Woudsend vlak voor zich, sloot de rij. Westerdijk bleek bij de start als enige te gretig en moest zodoende achteraan sluiten. De wedstrijd, met zo’n anderhalf uur kort, leverde naast het onverwachte nieuws over en vanuit Langweer tal van nieuwigheden op. De gatebaan in plaats van een gebruikelijke zandlopersroute scoorde meteen hoge ogen bij de schippers die, zoals Lemmer, af en toe een totaal andere koers kozen dan hun concurrenten. Dankzij volhoudend leiderschap klasseerden de Grousters zich niet alleen als de beste. Ze namen ook meteen de koppositie in het voorlopig algemeen klassement over van Akkrum. Op open water toonde debutant Sytze Brouwer (34) van Heerenveen, met tweelingbroer Harmen aan de fok, zich een gedurfde tegenstander. In tegenstelling tot eerder deze week behield hij tot en met de finish zijn zelfverzekerdheid, Het kloeke vakmanschap als schipper leverde hem behalve een vet hoera ook een nieuwe historie op. Zijn naam prijkt nu, voor de eerste keer, in het vleugelklassement. Auke de Groot van Stavoren smaakte het genoegen als een zeer verdienstelijk derde binnen te lopen. Met een fleurige schipperszoon Meindert aan boord besloot hij een ererondje te maken voor het publiek. “Dat moatte se eins allegearre dwaan”, zo reageerde een van de toeschouwers na afloop. “Dit is wol de kâns om der in publyksevenemint fan te meitsjen, want fan de wedstriid sjogge jo fanôf de dyk lang net alles. Sa’n oerwinning foar de Starumers op eigen wetter is gewoan geweldich en dan ek noch it publyk meigenietsje litte”. Tekst en foto’s: Jelle Raap Uitslag: 1. Grou, Douwe Azn, Visser; 2. Heerenveen, Sytze Brouwer; 3. Stavoren, Auke de Groot; 4. Lemmer, Albert Jzn. Visser; 5. Huizum, Johannes Hzn. Meeter; 6. Sneek, Douwe Jzn. Visser; 7. Akkrum, Pieter Ezn. Meeter; 8. Earnewȃld, Gerhard Pietersma; 9. Leeuwarden, Willem Uzn. Zwaga; 10. Drachten, Jeroen Pietersma; 11. Drachten, d’Halve Maen, Klaas Westerdijk; 12. Woudsend, Teake Klaas van der Meulen; 13. Langweer, Jaap Lzn. Zwaga (wedstrijdveld verlaten). Voorlopig klassement na aftrek van de slechtste wedstrijd: 1. Grou, Douwe Azn. Visser, 14,8; 2. Lemmer, Albert Jzn. Visser, 19; 3. Akkrum,. Pieter Ezn. Meeter, 20,8; 4. Heerenveen, Sytze Brouwer, 21; 5. Stavoren, Auke de Groot, 22; 6. Douwe Jzn. Visser, Sneek, 22,8; 7. Huizum, Johannes Hzn. Meeter, 26; 8. Earnewȃld, Gerhard Pietersma, 30; 9. Drachten, d’Halve Maen, Klaas Westerdijk, 33; 10. Woudsend, Teake klaas van der Meulen, 41; 11. Drachten, Jeroen  Pietersma, 48; 12. Leeuwarden, Willem Uzn. Zwaga, 49; 13. Langweer, Jaap Lzn. Zwaga, 61