SKS: Grou algemeen kampioen

SNEEK - Het omslaan van het Súdwesthoekster skûtsje met schipper Auke de Groot legde vrijdag bij de slotwedstrijd van de SKS op de Snitsermar een schaduw over het soepel verlopen evenement. Pieter Ezn. Meeter van Akkrum verloor ’s ochtends een hoger beroepszaak tegen de Starumers voor de Zeilraad. Hij schreef wel de afsluitende wedstrijd op zijn naam.

  Uitslag: 1. Akkrum, Pieter Ezn. Meeter, 0,9; 2. Earnewâld, Gerhard Pietersma, 2; 3. Sneek, Douwe Jzn. Visser, 3; 4. Grou, Douwe Azn. Visser, 4; 5. Leeuwarden, Willem Uzn. Zwaga, 5; 6. Heerenveen, Sytze Brouwer, 6; 7. Drachten, Jeroen Pietersma, 7; 8. Lemmer, Albert Jzn. Viser, 8; 9. Huizum, Johannes Hzn. Meeter, 9; 10. Woudsend, Teake Klaas van der Meulen, 10; 11. Drachten, Klaas Westerdijk, 11; 12. Stavoren, Auke de Groot, 13 punten wegens averij/omslaan; 13. Langweer, Jaap Lzn. Zwaga, 13 punten (DNS en meldde zich opnieuw officieel af). (Foto’s: Jelle Raap)   Eindklassement 2017:
 1. Grou, Douwe Azn. Visser, 28,8
 2. Heerenveen, Sytze Brouwer, 33,8
 3. Sneek, Douwe Jzn. Visser, 35, 7
 4. Akkrum, Pieter Ezn. Meeter, 42,7
 5. Lemmer, Albert Jzn. Visser, 45
 6. Earnewâld, Gerhard Pietersma, 47
 7. Huizum, Johannes Hzn. Meeter, 52
 8. Drachten, d’Halve Maen Klaas Westerdijk, 62
 9. Stavoren, Auke de Groot, 63
 10. Woudsend, Teake Klaas van der Meulen, 73
 11. Leeuwarden, Willem Uzn. Zwaga, 81
 12. Drachten, Jeroen Pietersma, 90
 13. Langweer, Jaap Lzn. Zwaga, 113