Friesland kent landelijk grootste stijging aantal verkeersongelukken

Friesland - Het aantal verkeersongelukken in Friesland is in 2016 met ruim achttien procent toegenomen ten opzichte van 2015. De stijging in Friesland is de grootste van Nederland.

Dat blijkt uit de Risicomonitor Verkeer 2016. Die wordt samengesteld op basis van cijfers van verzekeraars en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Tegelijkertijd blijkt ook dat het totale aantal schadeclaims in Friesland na Drenthe en Groningen het laagste is in Nederland.

Schadeclaims

Het aantal schadeclaims in Friesland bedroeg in 2016 zesenzestig per duizend huishoudens. In Drenthe en Groningen bedroeg dat respectievelijk zevenenvijftig en zesenvijftig per duizend huishoudens. De meeste schadeclaims werden gedaan in Noord-Brabant. Daar waren ongeveer honderd claims per duizend huishoudens.