College van B en W zet in op erfpachtconstructie rondom gemeentelijke camping in Lemmer

LEMMER Het college van B en W zegt een voorkeur te hebben voor een erfpachtconstructie rondom de gemeentelijke camping aan de Plattedijk in Lemmer.

Volgens het college zorgt een dergelijke constructie voor een toekomstbestendige en toeristische camping met een gevarieerd aanbod van accommodaties. Voor het selecteren van een nieuwe exploitant zegt het college een gespecialiseerde makelaar te willen inschakelen.

Vorig jaar besloot de gemeente De Fryske Marren dat de camping, die nu vooral nog vaste standplaatsen heeft, volledig toeristisch wordt. Met dat besluit wil de gemeente de camping in de toekomst voor een breed publiek toegankelijk houden.

Onderzoek

Door Van der Reest Advies uit Apeldoorn is ondertussen onderzocht welke vormen van exploitatie van de camping realistisch en haalbaar zijn. ,,Er zijn verschillende scenario’s in beeld gebracht, waaronder verkoop en erfpacht”, aldus het college.

Bij erfpacht blijft de gemeente eigenaar van de grond en kan het college naar eigen zeggen zorg blijven dragen voor de uitgangspunten. ,,Het voordeel hiervan is ook dat de gemeente eigenaar blijft van de grond, 0,3 hectare van de camping, die mogelijk in de toekomst nog voor de aanleg van een aquaduct in aanmerking komt”, aldus het college.

Het grootste deel van de vaste campinggasten verblijft dit seizoen nog op de camping. De contracten zijn per 1 november beëindigd. ,,Alle vaste campinggasten ontvangen een vergoeding voor het leeg maken van hun plek. Volgend jaar wordt gestart met de herinrichting”, aldus het college.

De planning is dat de gemeenteraad na de zomer vergadert over het collegevoorstel over de toekomstige exploitatie van camping Lemmer.