PvdA De Fryske Marren teleurgesteld in beslissing om straten niet zomaar te vernoemen naar verzetsstrijdsters uit WOII

REGIO De PvdA De Fryske Marren zegt teleurgesteld te zijn nu het college van B en W heeft aangegeven dat straatnamen in de gemeente niet zomaar worden vernoemd naar verzetsstrijdsters uit de Tweede Wereldoorlog.

In de vragen die de PvdA had gesteld, werd specifiek voorgesteld om straten in de voormalige gemeente Lemsterland te noemen naar Willy van der Gaast en/of Lena Koopmans. Zij waren koeriersters voor het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De koeriersters waren vaak nog jonge vrouwen, die als taak kregen de contacten tussen de verschillende verzetsorganisaties te onderhouden en onder andere om: mensen te waarschuwen om onder te duiken, ervoor te zorgen dat wapens, bonnen, persoonsbewijzen, brieven of ander van belang zijnde spullen werden bezorgd op plekken die het verzet belangrijk vond. Koeriersters werden daarom ook wel ‘Postbodes van het verzet’ genoemd.

In een reactie van de PvdA aan het college schrijft de partij teleurgesteld te zijn. ,,Want vrouwen die, niet alleen in Lemmer en omgeving, maar ook in de rest van onze gemeente een belangrijke rol hebben gespeeld bij de bevrijding van Nederland, verdienen het om blijvend te worden herinnerd.”

In de beantwoording aan de PvdA geeft het college volgens de partij van fractievoorzitter Wietze de Haan niet aan ,,of het college zich een dergelijke gedachte eigen wil maken en dat is te betreuren. De formalistische wijze van beantwoording gaat voorbij aan de realiteit.”

Reactie college

In een reactie zegt het college dat het benoemen van een straatnaam opportuun wordt als er een nieuwe straat wordt aangelegd. ,,Zodra daar sprake van is consulteren wij het betrokken Plaatselijk Belang en het Histoarysk Wurkferbân. Als het een straat in Lemmer betreft, zullen wij indachtig uw verzoek de genoemde histoaryske wurkferbannen en daarvoor in aanmerking komende mogelijke andere bronnen binnen Lemmer vragen de door u genoemde namen bij hun advisering te beschouwen.”

Daarnaast heeft het ‘passend zijn in de omgeving’ volgens het college geen specifieke betrekking op vrouwen in het verzet, maar op de naamgeving in het algemeen in relatie tot de omgeving en de reeds bestaande namen en thema’s.

Tenslotte verandert de rol van de Plaatselijke Belangen op het gebied van straatnaamgeving niet. ,,Zij worden in de gelegenheid gesteld om een voorstel in te dienen en kunnen daarbij eigen afwegingen maken.”