Bouw Papageno Huis Fryslân in voormalige gereformeerde kerk Lemmer en omliggende gebouwen van start na de bouwvak

LEMMER De renovatie van de gereformeerde kerk en omliggende gebouwen in Lemmer start na de bouwvak.

In de kerk en de omliggende gebouwen ontwikkelt de Stichting Papageno Fonds het Papageno Huis Fryslân. Dat gaat naar verwachting open in de zomer van 2022.

Een belangrijk onderdeel van de herbestemming is het in ere herstellen en verduurzamen van de monumentale gebouwen en het openbaar toegankelijk houden ervan. Amanda Boesjes van CU Living is erbij betrokken als adviseur.

De Stichting Papageno is een initiatief van Jaap en Aaltje van Zweden. Zij richtten de stichting op om kinderen en jongeren met autisme te helpen in hun ontwikkeling. In 2015 opende koningin Maxima het eerste Papageno Huis in Laren. In Lemmer komt het tweede Papageno Huis van Nederland.

Het Papageno Huis Fryslân biedt straks zestien zelfstandige woningen en vijfenveertig plekken voor dagbesteding gericht op jongeren met autisme. De activiteiten worden gecoördineerd door het bestuur van Papageno Huis Fryslân.

Betrokken partijen

De Veiligheidsregio Friesland, de GGD en de Stichting Lemster Sjerke zijn als toekomstige gebruikers ook betrokken bij de invulling van het onderkomen.

Zo komt in de voormalige consistorie het consultatiebureau van de GGD. Terwijl de Stichting Lemster Sjerke samen met Papageno Fryslân verantwoordelijk is voor de invulling van de voormalige kerkzaal. De stichting zelf is opgericht in 2020 om bestaande en nieuwe initiatieven in Lemmer en omstreken een plek te geven.