Geeske Holtrop-Hoekstra verlaat na onenigheid CDA De Fryske Marren en gaat door als eenvrouwsfractie

REGIO Raadslid Geeske Holtrop-Hoekstra verlaat per direct de CDA fractie en gaat door als de fractie Holtrop-Hoekstra.

De reden van het vertrek noemt Holtrop-Hoekstra zaken die spelen op het gebied van ruimtelijke ordening. ,,We hebben een melkveehouderijbedrijf, waarbij twee woningen sinds lange tijd al verhuurd worden voor recreatie. Door de steeds veranderende wetgevingen vraagt dat aanpassing. De maatschap is in overleg met de gemeente om oplossingen te vinden. Dat traject is in goed gesprek met de gemeente opgang gezet. Als raadslid bemoei ik mij niet met die zaak, om belangenverstrengeling te voorkomen. Ik denk dat ze mij als fractielid lastig vinden en dan is er altijd wel iets te vinden. De reden dat ik als eenvrouwsfractie doorga, is dat het anders niet meer mogelijk is om nog in de raad te zitten, voor iemand die een bedrijf heeft.”

Wel is er op aangestuurd om de breuk te voorkomen. Een lijmpoging is echter mislukt, omtrent de situatie die speelt sinds ongeveer oktober van het afgelopen jaar. ,,Ik ga per direct zelfstandig verder. Wel moeten er nog wel wat formaliteiten plaatsvinden. Wel sta ik nog steeds achter de beginselen van het CDA en dat blijven ook mijn uitgangspunten”, zegt Holtrop-Hoekstra, die in de jaren tachtig als raadslid begon in de gemeenteraad van de voormalige gemeente Lemsterland. Vervolgens was zij jarenlang actief voor het Wetterskip Friesland als dagelijks en algemeen bestuurslid. Voor het CDA De Fryske Marren was zij bezig aan haar tweede periode in de raad.

‘Geen vertrouwen meer’

Het CDA stelt schrijft in een persbericht dat de samenwerking met het raadslid per direct is beëindigd, omdat ,,ondanks diverse pogingen om te zoeken naar oplossingen, er geen vertrouwen is in een verdere samenwerking tussen mevrouw Holtrop en alle overige CDA-fractieleden.”

(Tekst Jitze Hooghiemstra)