Piet Zantman: ‘Als het goed gaat met Lemmer, gaat het ook goed met de levendigheid en leefbaarheid in het dorp’

LEMMER De Stichting Oud Lemmer bestond het afgelopen jaar 12,5 jaar. De komende tijd staan er weer tal van ontwikkelingen op stapel om Lemmer verder op de kaart te zetten en daarmee de levendigheid in het dorp te behouden.

Zo wordt gewerkt aan verdere digitale promotie in de vorm van QR-codes, die na het scannen ervan rechtstreeks naar informatie op de website oudlemmer.nl leiden. Daarnaast wordt in overleg met de gemeente De Fryske Marren en de Ondernemersvereniging Lemmer (OVL) gewerkt aan nieuwe en betere verlichting om de Lemster Toer en de Hervormde Kerk in het centrum uit te lichten. De bedoeling is dat voor juni van dit jaar af te ronden.

Ook is de stichting bezig met een derde webcam in het centrum van Lemmer. Die moet voor de zomer in werking zijn. De plek waar deze komt, wordt later bekendgemaakt. De eerste webcam werd in 2016 geplaatst en brengt de omgeving bij de Lemster Toer en het doorgaande vaarwater aan het Dok in beeld. In 2018 volgde een webcam die gericht is op de binnenhaven. Beide webcams samen worden ongeveer bijna een miljoen keer per jaar bekeken door mensen uit binnen- en buitenland.

,,Op de eerste avond van de avondklok hadden we drieduizend views in een uur tijd. Normaal zijn dat er ongeveer 250 per uur. Mensen wilden denk ik kijken hoe rustig het was op straat”, zegt Piet Zantman, voorzitter van de Stichting Oud Lemmer.

Bijdrage in krant

Naast de op handen zijnde ontwikkelingen gaat de stichting ook in de Zuid-Friesland op gezette tijden artikelen plaatsen over (oud-)Lemmer. Op die manier wordt niet alleen de geschiedenis onder de aandacht gebracht, maar worden ook ontwikkelingen belicht. De artikelen worden door de stichting zelf aangeleverd en bestaan of uit teksten en een begeleidende foto of uit foto’s met uitgebreide uitleg daarbij.

De stichting zelf ontstond in 2008. Dat was vanwege het 250-jarig bestaan in dat jaar van het redershuis in Lemmer waar Zantman in woont.

,,In aanloop ernaartoe zeiden een aantal enthousiastelingen en ik dat we daar iets mee moesten doen voor Lemmer en de levendigheid van het dorp. Rondom het Monumentenweekend in 2008 hebben we toen Nazomeren in Lemmer bedacht om de geschiedenis van Lemmer op een leuke manier voor jong en oud te promoten, met een verwijzing naar onder andere de oude panden en varende monumenten”, wijst de Lemster op het evenement dat sindsdien plaatsvindt rondom de landelijke Open Monumentendag.

Gesprekspartner

Om Lemmer te promoten en ook om belangen van inwoners te behartigen, is de uit tientallen vrijwilligers bestaande stichting ook gesprekspartner van de gemeente De Fryske Marren. Zo was zij betrokken bij realisatie van een akenbank in 2016 voor de Lemster Toer in het centrum. Die kwam er op 15 juli van dat jaar, mede naar aanleiding van de sloop van het oude gemeentekantoor en het weghalen van de muurtjes rondom het Dok.

Terwijl ook het Rondje Dok en een eigen Lemster vlag enkele wapenfeiten zijn. Het Rondje Dok kwam er in 2017 na de herinrichting van het centrum van Lemmer. Op zes plekken staan daarbij informatiepanelen met de oude en nieuwe situatie, die wordt uitgelegd in het Nederland, Duits, Engels en Lemsters. De route zelf staat ook op website van de stichting.

Eigen vlag

Daarnaast slaagde de stichting erin om de vlag van het voormalige Lemsterland voort te laten bestaan als eigen vlag van Lemmer. Die werd geïntroduceerd tijdens een avond met toespraken en muziek in de Hervormde Kerk. Ook is er een oorkonde opgemaakt en is de vlag officieel vastgelegd in de heraldiek. Dat is een instantie die overheden adviseert over een te voeren vlag.

Zantman: ,,Ook als er herinrichtingen zijn in oud-Lemmer kan een beroep op ons worden gedaan door inwoners en ondernemers. Wij denken dan mee in de afstemming met de gemeente over bijvoorbeeld wat mooi is en wat behouden moet blijven. We zijn wat dat betreft ook echt een klankbord voor de gemeente en voor inwoners. Ons motto is om met zijn allen Lemmer te promoten. Dat doel houden we steeds voor ogen. Want als het goed gaat met Lemmer, gaat het ook goed met de levendigheid en leefbaarheid in het dorp. Dat doe je niet door erover te praten, maar door de handen uit de mouwen te steken.”

Wie verhalen of foto’s voor de stichting heeft, kan deze mailen naar oudlemmer@dds.nl. Desgewenst komen vrijwilligers van de stichting langs.

Zie ook www.oudlemmer.nl voor meer informatie en om contact op te nemen met de stichting. Voor de webcams van Lemmer zie webcamlemmer.nl.

(Tekst Jitze Hooghiemstra)