Weblog burgemeester Veenstra | Meedoen

Burgemeester Veenstra van De Fryske Marren schrijft wekelijks een weblog. Daarin gaat hij in op zaken die spelen in de gemeente of betrekking hebben op DFM. Hieronder zijn tekst.

Terwijl de campagnes voor de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart langzaam van start gaan, bereiden we ons ook alweer voor op de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Net als vier jaar geleden kun je in onze gemeente meedoen aan de cursus Politiek Actief.

Die cursus organiseren we samen met vijf andere gemeenten in Fryslân. In vijf avonden komen verschillende onderwerpen aan de orde. Hoe werkt de gemeenteraad, wie heeft welke rol, hoe past de gemeente in ons landelijke democratische stelsel, welke bevoegdheden heeft een raadslid en nog veel meer. Maar er is ook een basistraining debatteren en een bezoek aan een ‘echte’ vergadering van de gemeenteraad (ik hoop dat dit ook dit jaar weer zal kunnen).

Vier jaar geleden waren er 13 deelnemers uit onze gemeente. Deze week was de eerste, digitale, cursusavond met maar liefst 58 deelnemers. Er is dus interesse voor de lokale politiek. Na de eerste inleiding mocht ik samen met enkele raadsleden de vragen van de deelnemers beantwoorden. Ik hoop natuurlijk dat de interesse voor de gemeentepolitiek door de cursus verder wordt aangewakkerd. Misschien gaat een aantal deelnemers zich wel melden bij een politieke partij. Om lid te worden of om aan te geven dat ze wel op de kandidatenlijst van die partij zouden willen. Dat zou mooi zijn.

Het is immers een goede zaak dat er veel mensen lid willen worden van de gemeenteraad. Het raadslidmaatschap kost tijd, je moet er best wat voor doen, maar je bent wel direct betrokken bij de besluitvorming over allerlei zaken in je eigen gemeente. De gemeente die als ‘eerste overheid’ het dichtst bij de inwoners staat, verdient het dat zij wordt bestuurd door mensen die zich, namens een politieke partij, van harte willen inzetten om vanuit de uitgangspunten van die partij de goede dingen voor alle inwoners te doen.

Er is nog meer waar we als inwoners aan mee kunnen doen. Door de coronacrisis zijn we nog steeds heel beperkt in ons maatschappelijk leven. Velen, van jong tot oud, ondervinden daar de negatieve gevolgen van. Gelukkig kwam het kabinet deze week met een fors steunpakket voor het onderwijs. En ik heb gehoord dat binnenkort ook gemeenten in staat worden gesteld om extra ondersteuning te geven aan kwetsbare groepen.

Maar daar hoeven we niet op te wachten. Er zijn nu al activiteiten waar iedereen aan mee kan doen. Kijk eens op de website van het Toanhûs voor de digitale Energizers die daar worden aangeboden. Inmiddels is het sportbedrijf De Fryske Marren van start gegaan met een interactieve speurtocht: Kraak de Code 2.0 en maak kans op één van de prijzen.

De Kear heeft volgende week een prachtig coronaproof aanbod voor de jeugd van 6 tot 17 jaar. In de hele gemeente kun je meedoen aan de Wintergames. Ik denk dat er voor deze activiteiten veel belangstelling is. En er zijn vast ook sportverenigingen die voor hun eigen jeugdleden van alles organiseren. Zo is er na de ijspret van vorige week ook nu weer veel te doen. Doe mee!

Volgende week is er vanwege de voorjaarsvakantie geen weblog. Tot over twee weken.

Weblog burgemeester Fred Veenstra.