Weblog burgemeester Veenstra | ‘Goed, maar vooral ook slecht nieuws’

Burgemeester Veenstra van De Fryske Marren schrijft wekelijks een weblog. Daarin gaat hij in op zaken die spelen in de gemeente of betrekking hebben op DFM. Hieronder zijn tekst.

Het Rijk publiceerde de cijfers over de huisvesting van statushouders. De Fryske Marren staat landelijk op de vierde plaats van gemeenten die meer konden doen dan de opdracht die ze kregen. Of dat ook dit jaar gaat lukken is de vraag, maar we doen het tot nu toe, samen met de woningcorporaties, heel goed. Verder zijn we op Rijksoverheid.nl toegevoegd aan de lijst gemeenten die inmiddels beschikken over voldoende leden voor de stembureaus bij de verkiezingen in maart. Mooi dat honderden mensen zich beschikbaar stellen, en nog mooier dat er veel jongeren bij zijn. Dat zijn mooie berichten.

Maar verder wordt het nieuws in ons land beheerst door een (bijna) politieke crisis en de coronacrisis. Op het moment dat ik deze blog schreefw erd in Den Haag druk nagedacht over de vraag of het huidige kabinet zou aftreden.

Het onderzoek naar het handelen van de belastingdienst en de politiek verantwoordelijken rond de kinderopvangtoeslagen, heeft pijnlijk duidelijk gemaakt wat er allemaal fout kan gaan. Politici die zich niet realiseerden hoe erg het aanscherpen van regels zou uitpakken voor de betrokkenen en uitvoerders die bijna allemaal de signalen over de gevolgen voor gezinnen niet goed oppakten.

Het systeem heeft gefaald, mensen hebben gefaald. Dat daarvoor verantwoordelijkheid moet worden genomen lijkt mij duidelijk. Maar dat zal ongetwijfeld effect hebben op de verkiezingstijd die voor ons ligt en misschien ook wel op de uitslag van die verkiezingen. De vraag is of en hoe ons land na 17 maart kan worden bestuurd door een coalitie die op brede steun kan rekenen.

En dat op het moment dat ons land in de ergste crisis na de Tweede Wereldoorlog zit. De lockdown is net met drie weken verlengd. De besmettingscijfers dalen te langzaam. De zorg is nog steeds overbelast, vooral in de verpleeg- en verzorgingshuizen. En dan hebben we ook nog de Britse variant die ongenadig de kop opsteekt, nu ook in onze provincie in het verzorgingshuis in Surhuisterveen. We zullen nieuwe maatregelen moeten nemen om de verdere verspreiding in te dammen.

Binnen de zorgsector worden inmiddels maatregelen genomen. Geen of veel minder bezoek, geen inzet van vrijwilligers meer, extra beschermingsmiddelen voor het personeel. Dat is vooral voor de bewoners én hun familieleden een enorme domper. Maar het is het enige wat we kunnen doen om iedereen zoveel mogelijk te beschermen. De directies van de instellingen hebben geen andere keus. Ik ondersteun hen bij de maatregelen die ze moeten nemen.

Gelukkig is op 15 januari ook officieel de vaccinatiecampagne in Fryslân begonnen. Een jonge verpleegkundige uit Joure krijgt het eerste vaccin. Het begin van een forse operatie waarin GGD, huisartsen en gemeenten gaan samenwerken om te zorgen dat we allemaal het vaccin kunnen krijgen en we daarmee zicht krijgen op de periode ná corona. Dat is dan weer goed nieuws.

(Tekst burgemeester Fred Veenstra)