Gemeente De Fryske Marren ondertekent samen met onderwijspartners convenant voor gelijke leerkansen voor kinderen

REGIO De gemeente De Fryske Marren heeft donderdag samen met partners uit het primair onderwijs en kinderopvangorganisaties ‘het convenant resultaatafspraken Voor- en vroegschoolse Educatie’ (Vve) ondertekend. Dat gebeurde digitaal vanwege de coronatijd.

De Vve is bedoeld om kinderen van 2 tot en met 6 jaar met een taal- of ontwikkelingsachterstand een betere start te geven in groep drie van de basisschool.

De betrokken partijen noemen het convenant van belang om alle kinderen in de gemeente gelijke onderwijskansen te geven.

Voorschoolse educatie bij kinderen tussen de 2,5 en 4 jaar kan volgens de in totaal negen betrokken partijen onderwijsachterstanden voorkomen, vroegtijdig opsporen en aanpakken.

De Vve-programma’s zijn educatieve programma’s gericht op het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden. De programma’s beginnen in een voorschoolse voorziening en lopen door tot en met groep twee van de basisschool.