De Fryske Marren gaat vanaf 2021 zelf oud papier inzamelen

REGIO De Fryske Marren gaat vanaf 2021 overal zelf in de gemeente oud papier inzamelen.

Tot en met december gebeurt dat voor een deel van de routes nog door scholen en verenigingen. Vanwege de dalende prijs voor oud papier kan dat volgens de gemeente niet meer uit voor de vrijwillige inzamelaars. ,,Vanaf 2021 neemt de gemeente daarom deze routes over en zorgen we ervoor dat alle huishoudens voor 1 januari (gratis) een oud papier container ontvangen.”

In verband met de jarenlange inzet van de scholen en verenigingen, is er een compensatieregeling voor de inzamelaars. ,,Op die manier houden de inzamelaars nog een tijdje een inkomstenbron. De prijs voor oud papier is vanaf 2021 in heel Europa zo’n stuk lager, dat hierdoor de kosten hoger worden dan de baten. De twintig scholen en verenigingen die nu nog inzamelen, hebben daarom allen besloten om na dit jaar te stoppen en gebruik te maken van de compensatieregeling.”

Tot en met december blijven scholen en verenigingen nog inzamelen en kan volgens planning het oud papier in bundels langs de weg worden gezet. Dat oud papier levert nog geld op voor de inzamelaars volgens de huidige oud papierprijs.

,,Omdat we willen voorkomen dat oud papier bij het restafval terecht komt, neemt de gemeente deze routes over. Papier kan op die manier worden hergebruikt en zo voorkomen we hogere kosten door onnodige verbranding van restafval.”

Gratis container

Een deel van de huishoudens in De Fryske Marren heeft al een oud papiercontainer. De resultaten hiermee qua hoeveelheid oud papier dat wordt opgehaald noemt de gemeete goed.

,,Ook de huishoudens die nu nog geen oud papiercontainer hebben, ontvangen deze de komende weken gratis. Inwoners ontvangen hier binnenkort een brief over.”

De container wordt vanaf januari 2021 in gebruik genomen. Het oud papier zelf wordt eens keer in de vier weken opgehaald. De inzamelingsdata staan vermeld op de nieuwe afvalkalender 2021.

Daarnaast kan oud papier tussendoor gratis naar de milieuterreinen in DFM worden gebracht. ,,Dat geldt ook voor veel andere afvalsoorten zoals: grof huishoudelijk afval, glas, elektrische apparaten, metaal, klein chemisch afval, textiel en groenafval.”

Lees ook: Oud papier brengt minder geld op voor scholen en verenigingen in De Fryske Marren