Weblog burgemeester Veenstra | Carbid

Burgemeester Veenstra van De Fryske Marren schrijft wekelijks een weblog. Daarin gaat hij in op zaken die spelen in de gemeente of betrekking hebben op DFM. Hieronder zijn tekst.

Nu het vuurwerkverbod is afgekondigd richt de aandacht zich op het carbidschieten. Carbid is nu al niet meer aan te slepen. Normaal is het carbidschieten een traditie die in stand wordt gehouden door vriendenploegen in de noordelijke en oostelijke provincies van ons land. Maar dat zou dit jaar wel eens anders kunnen zijn. Randstedelingen schijnen ook massaal carbid in te slaan. FNP Fryslân vreest het ergste. In de Randstad is men niet gewend om met carbid om te gaan. Omdat carbidschieten niet zonder risico is is een ongeluk snel gebeurd. De FNP roept de mensen in het westen op om voor hun eigen veiligheid van het carbid af te blijven. Deze traditie is voor het platteland, niet voor de Randstad. De oproep zette mij aan het denken.

Laten we er maar op rekenen dat er tijdens de jaarwisseling geen evenementen en ook nog geen grote groepen in de openbare ruimte zijn toegestaan. Feesttenten en alcohol kunnen dus ook nog niet. Carbidschieten zal, als het op grond van de dan geldende coronaregels al kan, alleen in heel kleine groepjes kunnen. We kunnen dus niet met zijn allen op het carbidterrein staan. De vriendenploegen worden dus hele kleine ploegjes. In de gemeente Groningen wil de burgemeester het carbidschieten al verbieden. En misschien is Fryslân wel te klein voor alle schutters.

Waarom dan het werkgebied niet vergroten? Waarom zou je de traditie aan anderen onthouden? De FNP had ook kunnen voorstellen om een deel van onze carbidploegen af te laten reizen naar de Randstad. Er is vast een vervoersbedrijf dat een speciale carbid-bus ter beschikking stelt. In verschillende steden kunnen dan carbid-demonstraties worden gegeven om iedereen met dit daar nog onbekende fenomeen kennis te laten maken. En misschien is een workshop een idee; een cursus carbidschieten voor beginners onder deskundige leiding. Ik zie het al voor me op het strand van Scheveningen.

Het mes snijdt zo aan meer dan twee kanten. Meer carbidschieters komen aan hun trekken en in onze gebieden is minder handhaving nodig. Elders leert men op een veilige manier een nieuwe traditie kennen. Sommige tradities verdwijnen, maar andere mogen best breder worden verspreid. Toch?

Volgende week weer een serieuze blog.

(Tekst burgemeester Fred Veenstra)