Lezersfoto | 'Bei it Tsjûkemar'

TJEUKEMEER - ,,Bei it Tsjûkemar", schrijft Herman R. Schippers bij de foto die hij naar de redactie mailde.

Heeft u ook een foto voor de Zuid-Friesland of de Jouster Courant? Dan kunt u deze sturen naar respectievelijk zfr@ndcmediagroep.nl of naar jou@ndcmediagroep.nl.

Graag kort vermelden waar de foto is gemaakt en wat er is te zien op de foto.