Petitie tegen villapark: vele honderden handtekeningen

BALK Er is een petitie opgestart tegen het villapark bij Balk. Deze is gelanceerd onder de noemer: „Geen villapark maar natuur in Balk’.’

Volgens de opstellers er van dienen de plannen voor het ontwikkelen van een villapark midden in een weidevogelkans- en natuurgebied gestopt te worden. „Ook de drukbezochte campings Marswal en voor een groot deel een andere camping zullen verdwijnen.

Vogelwacht, campinggasten, in- en omwonenden, agrariërs en liefhebbers van het open Friese weidegebied zeggen in de petitie te constateren dat de voorgenomen bouw van het villapark tot een ernstige verstoring van de weidevogels en andere aangetroffen zeldzame dieren zal leiden. En dat de gemeente onvoldoende ecologisch onderzoek heeft gedaan en fouten in haar plannen heeft gemaakt. Verder stelt ze dat camping De Marswal en het grootste deel van een andere camping uit Balk zullen verdwijnen

Ze geeft verder aan dat het ook anders kan met behoud van de huidige natuurwaarden en recreatie mogelijkheden. Ze vraagt mensen die de petitie ondertekenen om nee te zeggen tegen het ontwerp bestemmingsplan voor de bouw van de 43 luxe villa’s van €900.000 tot €1.200.000. „Geef de grutto, kieviet, zwaluw, vleermuis, grote modderkruiper, noordse woelmuis en de groene glazenmaker een toekomst en behoud de campings voor Balk,”zo stellen zij in de petitie.