De Fryske Marren met inwoners in gesprek om hoeveelheid afval te verminderen in de gemeente

REGIO De Fryske marren wil met inwoners in gesprek gaan over hoe de hoeveelheid afval in de gemeente naar beneden te brengen. Er zijn bijeenkomsten op 30 september en op 1 oktober in respectievelijk Joure en Lemmer. Ook wethouder Groeneveld is daarbij aanwezig.

In de bijeenkomsten worden de resultaten besproken van een inwonerspeiling die DFM in het voorjaar heeft gedaan naar onderwerpen zoals: afvalscheiding, kosten, zwerfafval, soorten afval, hergebruik, inrichting milieuterreinen en frequentie van afvalinzameling.

Met deelnemers aan de bijeenkomsten worden onder andere gesproken over de vraag of de oplossing bijvoorbeeld ligt bij het betalen per kilo huisvuil, bij het minder vaak rijden van de afvalroute of bij betere voorlichting en meer faciliteren op de milieuterreinen.

Op woensdag 30 september is de bijeenkomst van 15.30 tot 17.45 uur ’t Haske in Joure. Op donderdag 1 oktober zijn bezoekers van 19.30 tot 21.45 uur welkom in De Hege Fonnen in Lemmer.

Aanmelden voor de bijeenkomsten is noodzakelijk en kan via www.defryskemarren.nl.