Wethouder Boerland zet in Oosterzee samen met verenigingen en organisaties handtekening onder Sport- en Beweegakkoord De Fryske Marren

OOSTERZEE Het Sport- en Beweegakkoord De Fryske Marren wordt vrijdag 18 september ondertekend op de survivalbaan in Oosterzee.

Samen met de betrokken verenigingen en organisaties zet wethouder Jos Boerland dan zijn handtekening onder het akkoord.

In het Sport- en Beweegakkoord De Fryske Marren staat dat: iedereen in de gemeente kan meedoen aan sport en bewegen, er een toekomstgerichte sport- en beweeginfrastructuur is, dan kinderen en jongeren fit en vaardig zijn en dat sport- en beweegaanbieders vitaal en toekomstgericht zijn.

De ambities zijn uitgewerkt in vier thema’s met acties om deze te realiseren. Daarnaast is er dankzij het Lokaal Sport- en Beweegakkoord de komende drie jaren jaarlijks 30.000 euro beschikbaar voor het uitvoeren van een of meer thema’s.

Voorwaarde voor het ontvangen van middelen uit het uitvoeringsbudget is een gezamenlijke aanpak van de lokale overheid en van sportaanbieders. Ook maatschappelijke partners en het bedrijfsleven worden betrokken bij de uitvoering.

Sportformateur

Onder leiding van sportformateur Eralt Broers formuleerden ongeveer twintig sport- en beweegaanbieders, onderwijsorganisaties, de gemeente en maatschappelijke instellingen ambities voor sport, bewegen en gezondheid. Ook gaven de betrokkenen aan op welke manier zij willen bijdragen aan het realiseren van de ambities.

Uit gevoerde interactieve sessies ontstond vervolgens een regiegroep die de voortgang en de uitvoering van het sport- en beweegakkoord bewaakt en zorgt voor de verdeling van de beschikbare middelen.

In de regiegroep zitten vrijwilligers en professionals uit de sport- en beweegwereld en uit het welzijnswerk.

Ook bedrijven en inwoners worden uitgedaagd een bijdrage te leveren. Zij worden door de regiegroep uitgenodigd om voor de actiepunten uit dit akkoord concrete plannen te maken.

Vervolgens verdeelt de Regiegroep de beschikbare middelen voor de komende drie jaar.